Lékaři z Česka a Izraele si v Praze v rámci sympózia o léčebném konopí vyměnili zkušenosti

Lékaři z Izraele a Česka otevřeli na mezinárodním odborném sympoziu problematiku léčebného konopí, především jeho preskripce v praxi a dostupnosti. Sympozia se účastní desítky českých lékařů a odborníků na problematiku konopí. Sympozium probíhá pod záštitou premiéra a v gesci Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a SÚKL. Za Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně se sympózia zúčastnil MUDr. Radovan Hřib, vedoucí Centra léčby bolesti, MVDr. Václav Trojan, vedoucí klinicko-farmakologické jednotky FNUSA-ICRC a MUDr. Filip Hudeček. V roce 2018 bylo vydáno 4 800 gramů léčebného konopí, což je téměř čtyřikrát více než v roce 2017 a dvakrát více než v roce 2016. Od začátku roku ke konci května tohoto roku bylo vydáno 5 347 gramů konopí pro léčebné účely (ve Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně bylo k 10.6.2019 vydáno celkem 2100 gramů). Přibližně 90 % celkového množství léčebného konopí je v současnosti vydáváno na diagnózu chronické neztišitelné bolesti, následuje roztroušená skleróza u cca 4 % z celkového množství konopí. Více:https://www.mzcr.cz/dokumenty/lekari-z-ceska-a-izraele-si-v-praze-v-ramci-sympozia o-lecebnem-konopi-vymenili-_17460_1.html