Lékaři zkontrolovali znaménka desítkám zaměstnanců

Od roku 2001 se I. dermatovenerologická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU pravidelně účastní Evropského dnu melanomu, preventivní akce, která se zrodila v roce 1999 v Belgii. Letošek nebyl výjimkou, i když v důsledku zhoršené epidemiologické situace musela událost proběhnout „za zavřenými dveřmi“ pouze pro zaměstnance nemocnice místo široké veřejnosti, jak tomu bylo v předchozích letech zvykem. 

V rámci letošního Dne melanomu, který se kvůli pandemii onemocnění COVID-19 uskutečnil výjimečně 14. září místo prvního květnového pondělí, lékaři na I. dermatovenerologické klinice Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU vyšetřili celkem 31 zaměstnanců. „U pěti z nich byla zjištěna přítomnost dysplastických névů, tedy potenciálně nebezpečných znamének, která by mohla přejít do maligního melanomu. Nalezli jsme ale i suspektní bazaliomy – kožní nádory, které sice nemetastazují, ale pokud se zanedbají, mohou invazivně růst do okolí vč. například kostí, a také aktinické keratózy, což může být předstupeň spinaliomu, kožního nádoru schopného metastazovat,“ uvedl zástupce přednosty I. DVK MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D., a dodal, že všichni tito pacienti byli objednáni k histologickému vyšetření (odebrání vzorku z podezřelého kožního útvaru s následným rozborem pod mikroskopem), které rozhodne o dalším průběhu léčby.

Za posledních třicet let se počet kožních nádorů zvýšil čtyřikrát, melanom zasahuje čím dál tím častěji i mladší generaci do 40 let. Česko je celosvětově na devátém místě ve výskytu melanomu u mužů a na devatenáctém místě u žen.

„Základem prevence rozvoje melanomu i jiných typů rakoviny kůže je chránit pokožku před UV paprsky. To znamená nevystavovat ji přímému působení slunce, a to zejména mezi 11. a 15. hodinou. Při delším pobytu na slunci je vždy nutné použít přípravky s ochrannými UVB i UVA filtry, přičemž důležité je i správné zvolení výšky ochranných faktorů. Tedy čím světlejší máme kůži a čím delší dobu jsme na slunci, tím vyšší filtr je nutné zvolit,“ radí MUDr. Miroslav Nečas. U melanomu je nebezpečné zejména opakované spálení kůže (především v dětství), u jiných typů kožní rakoviny (bazaliom  či spinaliom) spíše celková kumulativní dávka UV záření.

Dalším zásadním preventivním opatřením je samovyšetřování kožních znamének a pravidelné preventivní kontroly u odborníků, nejlépe dermatologů. Čím dříve totiž lékař odhalí rakovinu kůže, tím lépe je léčitelná. „Proto je velmi důležité i v této složité době nezanedbávat prevenci a každé podezřelé „znaménko“ si nechat vyšetřit,“ uzavírá kožní lékař a primář I. DVK FNUSA a LF MU MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D.