Tisková zpráva, 11. 5. 2017, Brno

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) významně rozšířila své výzkumné aktivity – začala realizovat 6 nových výzkumných projektů financovaných z grantů poskytnutých Agenturou pro zdravotnický výzkum (AZV) na období 2017-2020. Nové výzkumné projekty se zaměřují na nádorové onemocnění prostaty, mozkové výduti (tzv. mozková aneuryzmata), komplikace při chirurgických výkonech na břišní aortě, léčbu pacientů s nádorem neuroblastomem, epilepsii a zubní kaz.

FNUSA získala ve veřejné soutěži Agentury pro zdravotnický výzkum 6 grantů – celkem bylo úspěšných 89 přihlášek z celé České republiky. U čtyřech projektů je výzkumník z FNUSA hlavním řešitelem projektu a u dalších dvou projektů je výzkumník FNUSA spoluřešitelem:

  • Zoran Culig, pracovník Mezinárodního centra klinického výzkumu FNUSA (FNUSA-ICRC), se spolu s partnery z Biofyzikálního ústavu Akademie věd a Fakultní nemocnice Olomouc zabývá rolí receptorů v regulaci buněčných událostí asociovaných s resistencí k léčbě nádorových onemocnění prostaty.
  • Aleš Hejčl, také z FNUSA-ICRC, se s kolegy z Fakultní nemocnice Motol, Krajské zdravotní v Ústí nad Labem a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy zabývá počítačovým modelováním rizika prasknutí mozkových výdutí, mozkových aneuryzmat, jejichž prasknutí vede k nejtěžší formě cévní mozkové příhody.
  • Přednostka Stomatologické kliniky, Lydie Izakovičová Hollá, se společně s partnery z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity zaměřuje na moderní biotechnologické přístupy na molekulární úrovni při analýze příčin vzniku a rozvoje zubního kazu s cílem nalézt nové možnosti jeho včasné diagnostiky a prevence.
  • Robert Staffa, přednosta II. chirurgické kliniky FNUSA také s partnery z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity chtějí popsat nový způsob časné detekce komplikací při chirurgických výkonech na břišní aortě – časná detekce je naprosto zásadní pro zahájení léčby v době, kdy je stav ještě ovlivnitelný.
  • Jan Frič z FNUSA-ICRC je spoluřešitelem projektu vedeného Fakultní nemocnicí Brno, který se zaměřuje na vývoj prognostických znaků, které pomohou k časnému odhalení případných závažných následků léčby po úspěšné terapii pacientů s neuroblastomem, nejčastějším mimolebečním solidním nádorem dětského věku.
  • Milan Brázdil, přednosta I. neurologické kliniky FNUSA a Ivan Rektor (bývalý přednosta této kliniky), se zabývají novými způsoby detekce mozkových lézí pro úspěšnou léčbu epilepsie.

Celková finanční výše dotací, které FNUSA z 6 nových grantů získá, je 36 mil. Kč.

„Získání 6 grantů ve veřejné soutěži Agentury pro zdravotnický výzkum považuji za velký úspěch, který dokládá kvalitu výzkumné činnosti v naší nemocnici. Nejen klinická péče, ale také výzkum je cestou, jak zajistit pacientům včasnou diagnostiku a léčbu ” říká Martin Pavlík, ředitel FNUSA.

Agentura pro zdravotnický výzkum je organizační složkou v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví a jejím základním účelem je podpora aplikovaného výzkumu ve zdravotnictví. Byla založena v roce 2014 a nahradila Interní grantovou agenturu Ministerstva zdravotnictví.

Kontakt pro média: Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz