Mám rakovinu prostaty, co dál?

Tisková zpráva, 8. 11. 2018, Brno

Urologické oddělení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) se rozhodlo ve spolupráci se sdružením pacientů PROSTAK, o.p.s., uspořádat setkání pacientů a lékařů s názvem „Mám rakovinu prostaty, co dál?“. Seminář se uskutečnil ve čtvrtek, 8.11.2018 ve FNUSA. Kapacita semináře byla velmi rychle vyčerpána – bylo přihlášeno přes 120 zájemců, a to z řad pacientů, jejich příbuzných či zdravotnických pracovníků. Urologické oddělení FNUSA provede ročně přibližně 200 radikálních prostektomií, tedy chirurgického odstranění prostaty.

Karcinom prostaty je jedním z nejčastějších nádorových onemocnění u mužů. Celosvětově onemocní jeden z pěti. V České republice, podle statistických informací žije odhadem více než 63 000 mužů se zhoubným nádorem prostaty, a prognózy ukazují, že jejich počet do roku 2020 stoupne na 80 000. Česká republika je na 31. místě v záchytu rakoviny prostaty (1. místo Francie) a současně na 36. místě v úspěšnosti léčby, což svědčí o obrovském úspěchu léčby této malignity.

„Na semináři se pacienti dozvěděli více nejen o samotné nemoci, ale i o tom, jak s nemocí žít  a co vše je v našich možnostech pro úspěšné zvládání léčby,“ přiblížil význam setkání primář Urologického oddělení FNUSA, Petr Filipenský. Nádorové onemocnění prostaty se netýká jen starších mužů. V posledních letech vzrůstá počet nemocných mladších věkových kategorií. Doporučení jednotlivých odborných společností pro případné preventivní vyšetření k záchytu karcinomu prostaty se liší. Americká urologická společnost radí mužům začít s vyšetřením v rámci prevence v závislosti na věku, předpokládané délky života a rodinné zátěže. U mužů s průměrným rizikem karcinomu prostaty a předpokládanou délkou života více jak 10 let doporučuje prevenci od 50 let. Od 45 let věku v případě vysokého rizika karcinomu prostaty, tj. u mužů, kde v tzv. první generaci (otec, bratr nebo syn) byl nádor prostaty ve věku mladším 65 let. Věk 40 let pro prevenci je hranicí pro muže s ještě vyšším rizikem. Tím je myšleno, kde u více než jednoho v tzv. první generaci byl zhoubný nádor prostaty ve věku mladším 65 let.

Preventivní programy a pravidelné preventivní prohlídky mají v urologii a onkologii svoje nezastupitelné místo. Jen nádorové onemocnění zjištěné v časném stadiu je vyléčitelné buďto úplně nebo kombinací léčebných postupů, je možné dosáhnout dlouhodobého přežití. Čím více bude veřejnost informovaná o riziku vzniku, možnosti vyšetření a léčbě nejen nádoru prostaty, ale u všech forem rakoviny, tím méně nemocných s pokročilou formou onemocnění bude léčeno na onkologických pracovištích.  „Velmi nás překvapil obrovský zájem o náš seminář, a to nejen ze strany pacientů, ale také jejich rodinných příslušníků, především mužů, u kterých je prevence s ohledem na rodinné zatížení nesmírně důležitá,“ sdělil Martin Pavlík, ředitel svatoanenské nemocnice.

Léčba metastatické choroby závisí na tom, zda se nemoc nachází v hormonálně senzitivní nebo kastračně rezistentní fázi. „Nejčastějším místem metastázování jsou kosti a uzliny, v menším procentu játra a plíce,“ sdělila primářka Onkologicko-chirurgického oddělení FNUSA, která rovněž v rámci semináře přednesla svoji přednášku, a to na téma: „Nové možnosti terapeutického ovlivnění pokročilého karcinomu prostaty“.

Seminář završila přednáška olomouckého vědce Vilíma Šimánka, který je biochemikem a profesorem Univerzity Palackého, který se snaží pomoci mužům s rakovinou prostaty, protože sám toto onemocnění prodělal. Je autorem sedmi patentů a mezinárodně respektovaný odborník v oblasti komplexního výzkumu přírodních látek, který zaznamenal úspěch například s výzkumem ostropestřce mariánského.

    

Mám nádor prostaty, a co dál?