Mikrobiologický ústav slaví 100 let

Mikrobiologický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně v letošním roce dosáhl sta let od svého založení. Významné jubileum si dnes pracoviště připomnělo slavnostním seminářem, který uvedl přednosta, prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D., přednáškou mapující bohatou historii ústavu. 

Mikrobiologický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně v letošním roce dosáhl sta let od svého založení. Významné jubileum si dnes pracoviště připomnělo slavnostním seminářem, který uvedl přednosta, prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D., přednáškou mapující bohatou historii ústavu. Na jeho sdělení navázali kolegové s aktuálními odbornými tématy. 

První údaj o existenci samostatného Mikrobiologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně pochází z roku 1923. Jeho vedením byl 14. července 1923 pověřen prof. MUDr. Jan Kabelík.

Před založením samostatného pracoviště byla mikrobiologie součástí patologické anatomie. Na ústavu prof. Pavla Kučery ji vyučovali budoucí docenti a profesoři lékařské mikrobiologie Jan Kabelík a Václav Tomášek. Rovněž mikrobiologickou diagnostiku pro Zemskou nemocnici u sv. Anny zajišťovalo dobře vybavené bakteriologicko-serologické oddělení zemské prosektury svěřené as. Tomáškovi. V témže roce prof. Kabelík nastoupil na místo prosektora a přednosty diagnostické stanice v Olomouci, zůstal však mimořádným profesorem LF MU V Brně. Mikrobiologický ústav tehdy neměl samostatné místnosti a jeho přednosta požíval pohostinství šéfa patologicko-anatomického ústavu prof. Neumanna. Kromě přednosty měl ústav systemizován jen místo pomocné síly, které zastával obvykle medik z posledního ročníku. Za prof. Kabelíka tedy brněnský mikrobiologický ústav vyvíjel jen činnost pedagogickou, omezenou pouze na přednášky. Praktická cvičení a laboratorní diagnostiku zabezpečoval ústav patologicko-anatomický.

Dne 19. 12. 1936 převzal mikrobiologický ústav LF MU prof. MUDr. Václav Tomášek. Prof. Neumann mu propůjčil k užívání i místnosti svého bakteriologicko-serologického oddělení (tři nad starou pitevnou se zachovaly dodnes).

Tak se zrodila užitečná a plodná tradice společného působení mikrobiologických ústavů fakultního a nemocničního v čele s jediným přednostou. V roce 1941 byl prof. Tomášek zatčen a internován v Mauthausenu a Osvětimi. Zdravotnický personál v počtu třinácti osob byl převeden do stavu brněnské pobočky Státního zdravotního ústavu. Hned po válce prof. Tomášek prosadil stavbu nového mikrobiologického ústavu, a to v areálu Zemské nemocnice u sv. Anny.

Vzhledem k vytíženosti prof. Tomáška vedením hygienických ústavů v Brně a Olomouci byl přednostou jmenován 19. 8. 1947 prof. MUDr. Jan Lukeš. Kvůli stavbě nové budovy se v r. 1948 fakultní ústav stěhoval do sídla děkanátu na Komenského náměstí.

Významným mezníkem v historii mikrobiologického ústavu, tehdy oddělení, je rok 1952. Po dohodě vedoucích pracovníků Krajského ústavu národního zdraví, lékařské fakulty a fakultní nemocnice katedra mikrobiologie lékařské fakulty přesídlila z budovy na Komenského náměstí do prostor mikrobiologického oddělení v současné budově v areálu FNUSA, navazujících na patologicko-anatomický ústav a postavených podél nyní již zaklenutého náhonu tekoucího ze Starého Brna.

V dubnu téhož roku byl prof. Lukeš suspendován, především pro své skeptické názory o možnosti bakteriologické války v Koreji. Přednášek a vedení ústavu se opět ujal prof. Tomášek. V nové budově působila po řadu let ještě bakteriologie z Vojenské nemocnice a transfusní stanice. V letech 1961–1971 byl přednostou doc. MUDr. Ladislav Jandásek. Kladl důraz na rozvoj virologie a na ústavu umožňoval činnost virologického oddělení KHS. Zkoumal mimo jiné otázky věkových rozdílů v citlivosti vůči virové infekci.

Za vedení prof. MUDr. Ferdinanda Přecechtěla prošla v letech 1974–1975 ústřední budova celkovou rekonstrukcí. Ústav ale působil celkem na sedmi místech po celém Brně. Opakovaně vycházela oblíbená skripta z lékařské mikrobiologie, využívaná např. i v Olomouci. Na ústavu rozvíjel tehdy ještě doc. MUDr. Jindřich Lokaj klinickou imunologii. V letech 1990–1993 za přednostenství prof. MUDr. Leopolda Pospíšila byla založena filiálka ústavu ve FNsP Bohunice a zahájena přestavba pomocných provozů a výukových prostor. Dalším přednostou byl doc. MUDr. Miroslav Votava, který vedl mikrobiologický ústav od roku 1993 do roku 2010. Specializace ústavu byla zejména ve vyšetření respiračních infekcí a septických stavů a sérologie syfilidy. Vznikla laboratoř molekulárně biologických metod a ústav byl vybaven informačními technologiemi. Za jeho působení vznikla na půdě mikrobiologického ústavu řada kvalitních učebních textů, zejména šlo o nové učebnice Obecná mikrobiologie, Speciální mikrobiologie.

Současným přednostou Mikrobiologického ústavu FNUSA a LF MU je prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. Zatěžkávací zkouškou pak pro ústav byla zejména pandemie nemoci COVID-19, kdy se musely vyhodnocovat testy získané v odběrových centrech po celé jižní Moravě. V roce 2020 pracovníci covidových laboratoří provedli neuvěřitelných 85 tisíc testů, v loňském roce už „jen“ 65 tisíc.

MiÚ je akreditován dle normy kvality ČSN EN ISO 15189 a je držitelem také evropských certifikátů kvality. Svou činností pokrývá všechny oblasti lékařské mikrobiologie, tj. bakteriologii, virologii, mykologii, parazitologii a serologii. Jeho součástí je rovněž antibiotické středisko, příprava autovakcín, technický úsek (varna půd). Ústav poskytuje vyšetření nejen pro FN u sv. Anny, ale i pro řadu dalších brněnských i mimobrněnských zdravotnických zařízení. Ústav se též tradičně specializuje na výzkum v oblasti sledování původců nozokomiálních nákaz, na nové rychlé diagnostické postupy a výzkum biofilmu.

Ústav zajišťuje výuku lékařské mikrobiologie pro posluchače Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity i pro zdravotní laboranty. Je výukovou základnou Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů a zabezpečuje postgraduální vědecké studium oboru na LF MU.

Podílí se též na činnosti odborných společností, mj. organizací odborných akcí. Jde zejména o tradiční konferenci pojmenovanou po významné osobnosti československé mikrobiologie a bývalém přednostovi Mikrobiologického ústavu, Tomáškovy dny mladých mikrobiologů, jejíž již 32. ročník proběhl letos v červnu. Kromě této konference organizoval Mikrobiologický ústav řadu dalších odborných akcí. Zejména jde o několik výročních kongresů Československé společnosti mikrobiologické a prestižní mezinárodní akci Eurobiofilms 2015. Pokud půjde vše podle plánu, druhou stovku své historie započne brzy v nových prostorách nového laboratorního objektu vybudovaného v prostorách Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.