Tisková zpráva, 20. 11. 2017, Brno

Mladý neurolog z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a jejího Mezinárodního centra klinického výzkumu (FNUSA-ICRC) získal koncem minulého týdne v Záhřebu prestižní ocenění Danubius Young Scientist Award určené pro vynikající mladé vědce v zemích širšího podunajského regionu. Cenu získal za excelentní výsledky v oblasti výzkumu mozkové mrtvice a zobrazení mozku.

Cévní mozková příhoda (CMP) je celosvětově druhou nejčastější příčinou úmrtí. Cévní mozková příhoda, lidově mrtvice, ročně postihne až 17 milionů lidí, třetina z nich na toto onemocnění zemře. V České republice mrtvici ročně prodělá 42 tisíc lidí, 12 tisíc pak na jejím následkům podlehne. Ačkoliv současná medicína disponuje velmi efektivní léčbou cévních mozkových příhod, ta musí být podána včas.

Mladému lékaři a výzkumníkovi z týmu Stroke Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC), Ondřeji Volnému, byla koncem minulého týdne slavnostně předána za účasti rakouské ministryně pro vědu, výzkum a ekonomii, zástupců z Institutu pro Podunajský region a střední Evropu, Evropské komise pro výzkum a předních evropských univerzit na Záhřebské univerzitě prestižní cena Danubius Young Scientist Award.

Ondřej Volný se v rámci výzkumu zaměřil na moderní metody zobrazení mozku u pacientů, kteří utrpěli uzávěr mozkové tepny, čili akutní cévní mozkovou příhodu, a také na moderní možnosti léčby pomocí intervenční léčby spočívající v odstranění uzávěru z mozkové tepny pomocí speciálních katétrů. „Zaměřili jsme se například na přínos nové metody CT angiografie, tzv. multifázické CT angiografie, tedy metody zobrazující cévy vedoucí do mozku. Chtěli jsme zjistit, zda je multifázická CT angiografie přesnější v odhalení uzávěrů mozkových tepen. To jsme testovali u lékařů, neurologů i radiologů, různé úrovně zkušeností,“ uvedl Ondřej Volný působící na I.  neurologické klinice FNUSA i jako výzkumný pracovník v Mezinárodním centru klinického výzkumu (FNUSA-ICRC).  „Výsledky ukázaly, že pomocí této metody zobrazení jsou i mladší lékaři s nižší úrovní zkušeností schopni lépe odhalit uzávěr mozkové tepny a tím je zpřesněna diagnostika,“ uzavřel Volný.

Ondřej Volný, původem z Ostravy, po ukončení studia medicíny začal pracovat na I. neurologické klinice FN u sv. Anny v Brně. Zároveň působí jako výzkumný pracovník v Mezinárodním centru klinického výzkumu, kde se podílí na výzkumu mozkové cirkulace ve vztahu k cévním mozkovým příhodám. Během postdoktorálního studia absolvoval stáž v Calgary, Hotchkiss Brain Institute, Calgary Stroke Program. Po dokončení české rezidentury a složení atestace z neurologie bude v dalším tréninku pokračovat na neurologické klinice v Calgary.

                     

Kontakt pro média:
Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz
Mgr. Lenka Rudišová, PR specialista FNUSA-ICRC, tel. +420 777 399 005, lenka.rudisova@fnusa.cz