Národní den epilepsie upozorňuje na diskriminaci epileptiků

Epilepsie není stigma. Takovou zprávu se snaží šířit Národní den epilepsie, který každoročně připadá na poslední zářijový den. Bojovat s předsudky a zvládat bohužel často i diskriminující situace pomáhá pacientům s epilepsií také Centrum pro epilepsie Brno, které funguje při I. neurologické klinice Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU.

Jedním z důležitých témat, které pacienti s diagnózou epilepsie řeší, je podle zdravotně sociální pracovnice z brněnského Centra pro epilepsie Marty Michnové, DiS., jejich zaměstnání. „Podle aktuálního výzkumu Společnosti „E“ zhruba 20 % lidí s epilepsií svou nemoc před zaměstnavatelem tají, cca 40 % má obavy ze zveřejnění své diagnózy a cca 32 % se v práci setkalo s diskriminací kvůli epilepsii. Výsledky poukazují na stále přetrvávající předsudky o této nemoci. Obavy jsou ve skutečnosti mnohdy zbytečné a rizika mnohem nižší, než si lidé představují,“ uvádí na pravou míru. A právě proto jsou podle ní tak velmi potřebné osvětové akce, mediální sdělení, besedy, semináře a jiné další aktivity na podporu lidí s epilepsií.

Centrum pro epilepsie Brno každoročně v září pořádá různorodé aktivity, kterými se na problematiku snaží veřejnost upozornit – koncerty, divadla, besedy, dny otevřených dveří nebo třeba i sportovní turnaje, např. v bowlingu. I když letošní pandemická situace žádnou z těchto akcí neumožňuje, na Národní den epilepsie se v Centru pro epilepsie Brno zapomenout nechystají. „Věříme, že jakmile to bude jen trochu možné, tak pro pacienty i laickou veřejnost opět něco vymyslíme a připravíme. Proto doporučujeme sledovat webové nebo facebookové stránky Centra pro epilepsie Brno, kde se zájemci vše včas dozví a můžou pak šířit informace dále. Za to bychom jim byli vděční,“ říká Marta Michnová a dodává: „I lidé s epilepsií potřebují, aby se na ně nezapomínalo.“