Tisková zpráva, 27. 2. 2017, Brno

Francouzský atašé pro vědu a vysoké školy Mathieu Wellhoff a jeho zástupkyně Julie Hallac navštívili Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny (FNUSA-ICRC), aby se seznámili s našimi aktivitami a výsledky. Diskutovali o možnostech posílení spolupráce našich výzkumných týmů s vědeckými institucemi ve Francii.

FNUSA-ICRC již má navázáno několik kontaktů ve Francii, například Dr. Vinciguerra (tým Epigenetika metabolismu a procesů stárnutí) spolupracuje s týmem v Evropském institutu systémové biologie a lékařství v Lyonu, tým Kmenové buňky a buněčná signalizace má spolupráci s Université de Montpellier, a tým Laboratorní onkologický translační výzkum spolupracuje s Assistance publique – Hôpitaux de Marseille (AP HM). Dr. Kenneth Moya z prestižní Collége de France je od přelomu let 2013/2014 členem Mezinárodního vědeckého poradního sboru FNUSA-ICRC a každoročně navštěvuje Brno, aby se zúčastnil pravidelných hodnocení našich výzkumných týmů.

„Rozvoj spolupráce s výzkumníky francouzských výzkumných institucí je jednou z našich výzkumných priorit, protože francouzská věda má v EU významnou pozici. Francie je například třetím největším příjemcem grantů z programu EU Horizon 2020 podle finančního objemu,“ sdělil Martin Pavlík, ředitel svatoanenské nemocnice. Francouzské výzkumné instituce jsou úspěšné při žádostech o evropské granty – průměrná míra úspěšnosti napříč EU je 13 procent, ale Francie byla dosud úspěšná v téměř 17 procentech svých přihlášek (pro srovnání, Česká republika je až na šestnácté pozici mezi příjemci grantů EU a má úspešnost 13 procent). Zájem o navázání nebo rozšíření spolupráce s Francií již projevilo několik výzkumných týmů FNUSA-ICRC.


M. Wellhoff a J. Hallac v Centru pro translační medicínu FNUSA-ICRC


M. Wellhoff a J. Hallac u přístroje STEREOTAXIS EPOCH™ v laboratoři týmu Intervenční srdeční elektrofyziologie FNUSA-ICRC
Fotografie: FNUSA – Martina Petříková

Kontakt pro média: Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz