Návštěva soudně-lékařských kolegů z Ruské federace v České republice

Ve dnech 6. – 12. 10. 2018 navštívili Českou republiku ruští kolegové prof. M. A. Kislov z moskevské Státní zdravotnické instituce moskevské oblasti „Úřad SL expertiz“, doc. K. N. Krupin z oddělení morfologie a patologie lékařské univerzity „Reaviz“, GBUZ Samara, a Oblastního úřadu pro soudně-lékařské expertízy. Prof. S. V. Leonov ze 111. Hlavního státního centra soudně-lékařských expertíz a kriminalistických expertíz Ministerstva obrany Ruské federace a Oddělení soudního lékařství a medicíny práva SEI VPO „Moskevské státní medicínsko-dentální univerzity A. I. Evdokimova“ Ministerstva zdravotnictví a jeho studenti dr. S. A. Stepanov, J. P. Shakiryjanova a I. A. Levandrovskaja. Během prvních několika dnů týdenní návštěvy navštívili Ústav soudního lékařství LF UK a FN v Hradci Králové, kterým prováděl doc. Hejna a prim. Šafr (Obr. 1). Během návštěvy byl představen jak pitevní trakt, kterému dominovalo CT (Obr. 2) pro provádění Virtopsy, tak trakt laboratorní. Následující den kolegové navštívili náš brněnský Ústav soudního lékařství s prohlídkou a setkáním s přednostou prof. Hirtem (Obr. 3). Poslední dva dny návštěvy se kolegové zúčastnili Ostravských dnů forenzních věd, kde většina z nich prezentovala zajímavá sdělení. Doc. Krupin prezentoval přednášku – Metoda analýzy konečných prvků ve forenzní praxi, která výrazně přispívá k modelování deformačních a destrukčních procesů v biologických materiálech. Profesor Leonov prezentoval přednášku – Soudně-lékařská charakteristika střelných poranění při použití neprůstřelné vesty, kdy při experimentálním modelování byly zjištěny specifické rysy poranění výstřelu (Obr. 4). Jeho postgraduální studenti, doktorka Levandrovskaja prezentovala – Poranění sleziny při tangenciálním směru působení násilí, kde objasnila mechanismus při deformaci žebra. Doktor Stepanov přednášel sdělení – Vliv typu vývrtu hlavně na distribuci doplňkových faktorů výstřelu na cíl. Tato studie zjišťovala charakteristické rysy rozptylu doplňkových faktorů výstřelu v závislosti na druhu tvaru vodicí části vývrtu hlavně. Doktorka Šakirijanova odprezentovala přednášku – Využití trojrozměrných modelů v soudně-lékařských expertizách, tj. možnosti využití fotogrammetrie při zpětném hodnocení pitevního nálezu, modelování úrazových dějů nebo při faciální identifikaci. Jan Frišhons z Ústavu soudního lékařství FNUSA a prof. Kislov mimo jiné prezentovali problematiku – Stanovení ostrého okraje bodně-řezných poranění plochých kostí. Naše více jak roční spolupráce má své výsledky v podobě několika odborných článků jak v ruských, tak českých odborných periodikách a otevírá další možnosti plodné odborné spolupráce do budoucna.


Obr. 1


Obr. 2


Obr. 3


Obr. 4