Nemocnice je v dobré ekonomické kondici a připravuje nový generel

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně hospodaří v letošním roce v kladných číslech a hradí závazky ve splatnostech. „To je určitě dobrá zpráva, nicméně ještě uvidíme, jak se projeví úhradová vyhláška. Musíme teď dohnat výkony, které jsme kvůli pandemii covidu nedělali v běžné míře,“ uvedl ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ing. Vlastimil Vajdák.

Nemocnice v současné době připravuje také velmi důležitý materiál, tzv. generel, který nastiňuje její rozvoj až do roku 2040. „Nyní se samozřejmě nejdetailněji zabýváme rozvojem nemocnice do roku 2030. Dojde tam k mnoha velkým změnám, které uvítají zdravotníci i pacienti. Za nejdůležitější považuji centralizaci roztříštěných zdravotnických, administrativních i obslužných provozů tak, aby na sebe byly logicky navázané,“ doplnil Vlastimil Vajdák.

Základním cílem nového generelu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně je vybudování jednotného urgentního příjmu, přesun oborů chirurgie a ortopedie blíže k nyní nevyužitým centrálním operačním sálům, centralizace zdravotnických provozů a přeměna pavilonového typu nemocnice na typ polyblokový a reorganizace kapacit lůžkové péče. „Když to shrnu – nový generel zajistí pro nemocnici možnost postupné a plánované přestavby areálu bez nutnosti nákladných provizorií,“ dodal ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Vlastimil Vajdák.

Nemocnice je v dobré ekonomické kondici a připravuje nový generel