,

Nemocniční lékárna FNUSA pomáhá včas rozpoznat Alzheimerovu nemoc

Nemocniční lékárna Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně nabízí nejen při příležitosti středečního Mezinárodního dne Alzheimerovy choroby screeningové testy na včasné rozpoznání této nemoci. Jednoduchá a časově nenáročná forma vyšetření může zachytit prvotní degenerativní změny mozku, které se nejčastěji projevují poklesem kognitivních funkcí.

Konzultace sestává ze dvou jednoduchých testů, zaměřených na podchycení prvotních náznaků nemoci, jako je zhoršení koncentrace, paměti, řečových schopností nebo prostorové orientace. „Screening cílí na zjištění případných změn v krátkodobé paměti. Testy paměti byly vytvořeny speciálně pro použití v lékárnách ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví a jejich výsledky je lékárník schopen interpretovat ihned po vyplnění. V případě potřeby může vypracovat zprávu pro ošetřujícího lékaře,“ popsala PharmDr. Veronika Čillíková, která je odbornou garantkou projektu.

Konzultace probíhají v Konzultačním centru v lékárně při východu na ulici Hybešova a zájemci se na ně mohou objednávat buď osobně, nebo telefonicky na čísle 543 182 164. Pro screening Alzheimerovy choroby jsou vyhrazeny čtvrtky od 12.00 do 13.30 a celá konzultace zabere přibližně 20 minut. Klient by si neměl zapomenout brýle na čtení, případně naslouchátko, používá-li.

Konzultační centrum sídlí v lékárně při vchodu z ulice Hybešova.

Nemocniční lékárna FNUSA pomáhá včas rozpoznat Alzheimerovu nemoc