,

Neurochirurgové ze sv. Anny školí bulharské lékaře

Nemocnice v bulharském městě Pleven oslovila neurochirurgy z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně s prosbou o spolupráci. Tamní kardiology již v minulosti školili odborníci z I. interní kardioangiologické kliniky FNUSA a LF MU. Nyní se v Plevenu rozhodli rozvíjet neurochirurgii. Do Bulharska budou průběžně jezdit tři lékaři.

Nemocnice „Heart and Brain Center of Excellence“, v bulharském Plevenu byla původně koncipována jako kardiologický institut, který se postupně rozšířil o neurologii a neurochirurgii. Podle přednosty Neurochirurgické kliniky FNUSA a LF MU prof. MUDr. Radima Jančálka bude mít spolupráce s nemocnicí v Plevenu několik fází. „Celkový plán je na dva roky s tím, že ze začátku tam budeme jednotlivě jezdit, školit a nastavovat spolupráci, potom budeme provádět dohled u operací a předávat jim praktické zkušenosti. V závěru se přijede tým bulharských neurochirurgů podívat k nám do Brna. Jejich zájem nás samozřejmě těší. Považují nás za vynikající pracoviště, jehož úrovně by v budoucnu chtěli dosáhnout.“

Neurochirurgie v Plevenu se doposud zaměřovala převážně na operační výkony týkající se páteře. „V Bulharsku není tak široká síť neurochirurgií jako u nás a operační zákroky si navíc pacienti musí částečně platit, takže přicházejí do nemocnice spíše pozdě, v daleko horším stavu, a jejich léčba je náročná. Co se týče operací hlavy, pracoviště disponuje na bulharské poměry velmi dobrým vybavením, ale stále má velké personální limity a malé zkušenosti s operacemi mozku. U operace jim například chybí možnost monitorace neurologických funkcí. Zatím dělají pouze základní věci a rádi by se pustili i do složitějších zákroků. V tom jim určitě můžeme pomoci,“ upřesňuje Radim Jančálek.

Nemocnice v bulharském Plevenu je zhruba tři hodiny cesty od hlavního města Sofie směrem na sever k rumunským hranicím. Na rozdíl od jihu země, který je turistickou oblastí, na severu většinou nemají obyvatelé potřebu umět cizí jazyk. Proto je i komunikace v samotné nemocnici složitější. „Lékaři hovoří anglicky alespoň částečně, sestry umí jen základy, takže komunikace s týmem není jednoduchá, ale dá se zvládnout. Horší je komunikovat s pacienty, kteří často umí pouze bulharsky. Takže když po mně chtěli konzultaci s pacientem, musel mi tlumočníka dělat mladší bulharský kolega a následně pak za mě sepsat i zprávu“, říká s úsměvem profesor Jančálek, ale zároveň dodává, že hlavní smysl celé „mise“ je především o komunikaci se zdravotníky tak, aby byli schopni samostatně pracovat. „Věřím, že se nám to podaří, a že za dva roky v Bulharsku něco vybudujeme. Hlavní vize je jasná – pomoci lékařům a tím i místním pacientům,“ uzavírá téma přednosta Neurochirurgické kliniky FNUSA a LF MU Radim Jančálek.

Kontakt pro média: Mgr. Dana Lipovská, Tisková mluvčí, tel. +420 602 529 058, dana.lipovska@fnusa.cz