Tisková zpráva, 6. 10. 2017, Brno

Mobilita – svět v pohybu. To je ústředním tématem letošního ročníku celoevropské iniciativy Noci vědců, která má za cíl propagovat vědu, výzkum a techniku. Přestože většina institucí v Česku pořádá populárně-naučné akce s cílem přiblížit laické veřejnosti práci vědců, Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) letošní akci pojalo jinak. Uspořádá Noc vědců pro vědce, tedy historicky první setkání zahraničních vědců a výzkumníků, kteří pracují v Brně.

Noc vědců je celoevropská iniciativa, která se koná od roku 2005, s cílem propagovat vědu, výzkum a techniku. V České republice se Noci vědců tradičně účastní velká část univerzit a výzkumných ústavů ve velkých městech. „Většina institucí pořádá populárně-naučné akce s cílem přiblížit laické veřejnosti, zvláště mladým lidem, populární formou práci vědců a vzbudit v nich zájem pracovat ve výzkumu. Doposud se však neuskutečnilo žádné společné setkání pro vědce, proto jsme se rozhodli oslovit zahraniční vědce žijící v Brně a uspořádat společný mítink a tím doplnit akce pořádané jinými brněnskými subjekty,“ uvedl Gorazd B. Stokin, šéf Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC).

Setkání, které se dnes od 17 hodin uskuteční v hotelu International, se zúčastní 70 zahraničních vědců. Nebudou chybět výzkumníci z FNUSA-ICRC, CEITEC, Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického, Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity nebo Výzkumného ústavu veterinárního lékařství. Součástí setkání zahraničních vědců a výzkumníků bude i veřejná diskuze se zástupci města, kraje a různých organizací spolupracujících s cizinci o tom, jak by Brno mohlo přilákat další kvalitní specialisty do výzkumu a vývoje,“ uzavřel Stokin. Zástupci francouzské ambasády v Praze například představí svůj projekt zaměřený na přilákání francouzských absolventů univerzit do České republiky. Ve Francii totiž mají čerství absolventi univerzit díky zkostnatělé legislativě velmi nízkou šanci získat první zaměstnání. Brněnské představení projektu bude v rámci České republiky premiérou.

V Brně žije a pracuje odhadem asi 250 – 300 výzkumníků a doktorandů původem ze zahraničí. V Mezinárodním centru klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny jich pracuje více než 40, což představuje téměř čtvrtinu všech výzkumníků. Nejvíce jich je ze Slovenska a z Itálie, ale v centru působí i výzkumníci z Argentiny, Arménie, Francie, Indie, Itálie, Kanady, Portugalska, Slovinska nebo Španělska. Ve druhém velkém brněnském výzkumném centru CEITEC působí zhruba 150 zahraničních výzkumníků. Méně zahraničních výzkumníků pak pracuje například ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, výzkumném centru CzechGlobe a brněnských univerzitách.

Kontakt pro média:
Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz
Mgr. Lenka Rudišová, PR manažer FNUSA-ICRC, tel. +420 777 399 005, lenka.rudisova@fnusa.cz