Tisková zpráva, 30. 10. 2014, Brno

Snížit riziko infekcí pacientů v průběhu léčby pomáhá nákup přístrojového a dalšího vybavení z prostředků Evropské unie. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) jej pořídila v rámci projektu „Modernizace technologického vybavení v oblasti prevence nozokomiálních infekcí“, jehož náklady činily 8 milionů korun. Projekt byl z 85 % spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

Přístroje a další vybavení zajistí vyšší bezpečnost pacientů
Předmětem projektu bylo pořízení vybavení pro sterilizaci nástrojů a ostatního vybavení. FNUSA získala technologie umožňující mytí a dezinfekci především chirurgického instrumentária, transportních kontejnerů a jiného vybavení. Pořízeny byly i specializované sterilizátory, které pro čištění a dezinfekci využívají páru nebo nízkoteplotní plazmu plynu. Tyto technologie mají velmi vysokou účinnost při zachování šetrnosti ke sterilizovaným materiálům a vybavení.
Nově pořízené technologie mají vysokou účinnost a efektivnost celého procesu. Díky nim budou splněny nejen současné tak i budoucí nároky na celý proces dezinfekce a sterilizace zdravotnických prostředků. Nové vybavení pomůže FNUSA ke snižování rizika nozokomiálních infekcí.

Nozokomiální infekce jsou vážnou komplikací léčby
Nozokomiální infekce jsou průvodním nežádoucím jevem ústavní zdravotní péče i na počátku 21. století. Jako nozokomiální infekce jsou označovány nákazy, které vznikly při pobytu nebo v důsledku pobytu pacienta ve zdravotnickém zařízení. Ve vyspělých zemích je těmito infekcemi zasaženo v průměru 6–8 % hospitalizovaných pacientů. „Zvyšující se věk pacientů, vyšší počet invazivních zákroků, zlepšené přežívání polytraumatických a kriticky nemocných pacientů, pokroky v léčbě onkologických onemocnění a další faktory vedou ke zvýšenému počtu rizikových pacientů, u kterých je pravděpodobnost vzniku nozokomiální infekce vyšší a její prognóza závažnější,“ objasňuje Jaromíra Kratochvílová, vedoucí Oddělení hygieny epidemiologie.

„Děláme maximum, abychom účinně snižovali riziko výskytu nozokomiálních infekcí u našich pacientů. Jedním z důležitých předpokladů je modernizace stávajícího vybavení a nákup nových technologií, díky nimž dojde k podstatnému zkvalitnění léčebně-preventivní péče v rámci města Brna, Jihomoravského kraje a v některých medicínských oblastech v rámci celé ČR,“ dodává Martin Pavlík, ředitel FNUSA.

Přehled projektu:
Předpokládaný rozpočet: 10 000 000 Kč
Skutečně vyčerpaná částka: 8 027 833,80 Kč
Pořízeno 6 zdravotnických přístrojových celků

Kontakt pro média: Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 543 182 052, +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz