Tisková zpráva, 11. 12. 2017, Brno

Senioři z Brna se mohou vzdělávat díky novému programu HOBIT+ vedeným Cerebrovaskulárním výzkumným týmem Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC). Senioři se formou vzdělávacího filmu a následného simulačního testu učí jak rozpoznat příznaky mozkové mrtvice a srdečního infarktu a jak na ně správně reagovat. Novým edukačním programem prošlo během listopadu a prosince více než 300 seniorů.

V České republice zemře ročně na onemocnění srdce a cév 51 tisíc lidí. Zatímco srdeční infarkt v Česku ročně postihne více než 22 tisíc lidí, cévní mozkovou příhodu, lidově mrtvici, prodělá 42 tisíc lidí. Přesto je povědomí veřejnosti o těchto onemocněních, jejich příznacích a zejména první pomoci stále nízké. Cílem nového vzdělávacího programu HOBIT+ je proto zvýšit povědomí o cévních mozkových příhodách mezi seniory, kteří představují jednu ze skupin vysoce ohroženou cévními onemocněními.

„Smyslem programu HOBIT+, který je určený pro studenty univerzit 3. věku a členy seniorských spolků, je předat seniorům jednoduché informace, které vedou k záchraně života při vzniku srdečního a mozkového infarktu,“ popsala manažerka programu HOBIT+ Hana Pokorná. Účastníci programu se učí reagovat pomocí multimediálního a simulačního vzdělávání na příznaky těchto onemocnění, aby byli schopni postiženému nebo sami sobě zachránit život.

Výuka seniorů probíhá v jedné edukační hodině, jejíž součástí je vzdělávací film, který účastníkům vysvětluje podstatu cerebro a kardiovaskulárních onemocnění. Své znalosti si pak lidé mohou ověřit v simulačním testu, který je sestavený z krátkých video scének reálně zobrazují symptomy onemocnění. Celý program přitom klade důraz na rychlost jednání a správné rozpoznání příznaků.

„Náš vzdělávací program staví na myšlence, že pro záchranu života si stačí zapamatovat pouze minimum informací. Účastníci jsou během vzdělávací hodiny seznámeni s příznaky onemocnění a správnými reakcemi na ně, s léčbou i rizikovými faktory. Hodina je přitom pojatá zábavnou a inovativní formou,“ uvedl vedoucí Komplexního cerebrovaskulárního centra FN u sv. Anny v Brně a šéf Cerebrovaskulárního výzkumného týmu FNUSA-ICRC, Robert Mikulík, který nový program zaštiťuje.

Program HOBIT+, který vychází z programu HOBIT zaměřujícího se na zvýšení povědomí o cévních onemocněních mezi školáky, spolupracuje s brněnskými univerzitami 3. věku. Mezi ně patří Masarykova univerzita, Mendelova univerzita, Vysoké učení technické a Veterinární a farmaceutická univerzita.

Programem HOBIT+, který byl finančně podpořen Magistrátem města Brna, prošlo během listopadu a prosince více než 300 studentů univerzit 3. věku. „Z přednášky jsem byla velmi nadšená a chtěla bych poděkovat za nevšední zážitek. Pracovala jsem 25 let na neurologii, takže mohu srovnávat s jinými přednáškami v oboru,“ komentovala jedna z účastnic Dana Novotná. Z předběžných výsledků dotazníkového šetření mezi účastníky programu navíc vyplynulo, že 96 % lidí by na základě získaných znalostí dokázalo zachránit člověka zasaženého mrtvicí či srdečním infarktem. Pokud se podaří opět získat finanční podporu, bude program pokračovat i v následujícím roce.

Inovativní e-learningový program HOBIT neboli HOdina BIologie pro živoT, který v roce 2013 odstartovalo Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, je určený pro žáky základních škol a studenty víceletých gymnázií. Cílem projektu je předat žákům pomocí multimediálního a simulačního vzdělávání informace, díky kterým budou schopni zachránit život člověku se srdečním nebo mozkovým infarktem. Platformu HOBIT již v současnosti využilo 75 škol a přes 5 000 žáků z celé České republiky. Od února 2017 je navíc zdokonalená verze platformy dostupná zdarma všem školám v ČR.

Další informace je možné získat na www.projekthobit.cz.

Kontakt pro média:
Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz
Mgr. Lenka Rudišová, PR specialista FNUSA-ICRC, tel. +420 777 399 005, lenka.rudisova@fnusa.cz