,

Novým přednostou plastiky je Zdeněk Dvořák

Klinika plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice u sv. Anny a LF MU má nového přednostu. Na základě výběrového řízení byl vybrán MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D., který vystřídal v této funkci dlouholetého přednostu prof. MUDr. Jiřího Veselého, CSc.

Nového přednostu uvedli do funkce ředitel FNUSA Ing. Vlastimil Vajdák a děkan Lékařské fakulty MU prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D. „Rád bych poděkoval profesoru Veselému za jeho skvělou dlouholetou práci na klinice a novému přednostovi popřál hodně zdaru,“ uvedl Vlastimil Vajdák, ředitel nemocnice. „Uvedení do této funkce považuji za hluboký závazek – z pohledu kontinuity tohoto výjimečného pracoviště a také vůči zaměstnancům kliniky, kterých si velmi vážím,“ řekl nový přednosta Zdeněk Dvořák a dodal: „Pro mě to bude sice znamenat více manažerské práce a méně volného času, i přesto se však těším. Na klinice je výborný tým lidí a všichni máme chuť posunout obor plastické chirurgie zase o něco dále.“

MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D. pracuje na Klinice plastické a estetické chirurgie od roku 2002, kdy začínal jako student prezenčního postgraduálního studia s úvazkem 0,1. Poté stážoval na I. Chirurgické klinice FNUSA a LF MU a v roce 2005 již trvale „zakotvil“ na plastice, kde si postupně prošel všemi odděleními. Od roku 2017 zde působil jako vedoucí mužského oddělení.

„Mým cílem je udržet a rozvíjet pracoviště s nejvyšší akreditací v oboru plastické chirurgie se širokým spektrem výkonů, které bude vytvářet prostor pro seberealizaci, edukaci a vědecko – výzkumnou činnost jejich pracovníků. Dále chci, aby si klinika uchovala pověst empatického a vysoce profesionálního pracoviště. Rád bych také více popularizoval plastickou chirurgii jako takovou. To totiž není zmenšení či zvětšení prsou a podobné estetické výkony. Naše plastická chirurgie, to jsou složité mikrochirurgické rekonstrukční výkony, rekonstrukce prsu, chirurgie a traumatologie ruky včetně replantace prstů, onkochirurgie kůže a řešení defektů lidského těla a dětská plastická chirurgie vrozených vad. Toto vnímání je třeba ve společnosti změnit,“ konstatoval nový přednosta Kliniky plastické a estetické chirurgie Zdeněk Dvořák.

Kontakt pro média: Mgr. Dana Lipovská, Tisková mluvčí, tel. +420 543 182 006, dana.lipovska@fnusa.cz