NÁSLEDNÁ PÉČE

nasledna pecePacienti po cévní mozkové příhodě (CMP) vyžadují komplexní péči. Hlavním cílem následné péče je také zajistit odpovídající prostředí a péči o pacienta, snížit závislost na péči druhé osoby a zvýšit soběstačnost pacienta.

V iktových centrech, jako je to naše, funguje pro pacienty s CMP tým složený z mnoha odborníků. Kromě lékařů a zdravotních sester, je pacientovi k dispozici také fyzioterapeut, logoped, psycholog, ergoterapeut a sociální pracovník, jak jsme zmínili v předchozích kapitolách.

Sociální pracovník pomůže Vám a Vašim příbuzným se zajištěním následné péče (rehabilitační, ošetřovatelské, sociální, domácí či paliativní). Následná péče by měla být plánovaná co nejdříve, nejlépe hned po zvládnutí akutního stavu.

O zahájení řešení následné péče rozhoduje lékař ve spolupráci s pacientem, rodinou, sociálním pracovníkem a fyzioterapeutem.