Simulační centrum Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně vzniklo v roce 2012 z iniciativy vedoucí Centra grantové podpory Veroniky Svobodové, náměstka pro intenzivní péči Václava Zvoníčka, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Jany Zvěřinové a realizačního týmu vzdělávacího projektu Sestřičky Jitky Blažkové, Svatavy Kalné a Evy Bazgerové.

SICE poskytuje vzdělání v oblasti komunikace mezi zdravotnickým personálem, pacienty a jejich příbuznými, připravuje budoucí zdravotníky na jejich povolání, odborným pedagogům umožňuje rozšiřovat jejich teoretické znalosti i praktické dovednosti (Simulační trénink komunikace). Specializuje se také simulace situací prakticky využitelných v reálném životě např. nácvik záchrany lidského života, spolupráce složek integrovaného záchranného systému (Simulace v terénu).