,

O střelná poranění byl mezi odborníky velký zájem

20. 11. 2019

Ústav soudního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU uspořádal 19. listopadu 2019 ve svém historickém přednáškovém sále odborný monotematický seminář nazvaný Střelná poranění. Jednalo se o multidisciplinární akci v pravém smyslu toho slova, neboť se jí zúčastnili odborníci z řad lékařů, právníků, policistů a techniků zabývajících se ranivou balistikou.

Na místě, které mohou znát televizní diváci z různých dílů seriálu Četnické humoresky, i z některých filmů, se dnes přednášelo o tématech, souvisejících se střelnými poraněními. Přednášející se věnovali mechanismu vzniku střelných poranění, přístupu technického znalce balistika k jejich hodnocení, ale také například možnostem hodnocení střelných poranění za pomoci nejnovějších zobrazovacích metod. Emeritní vedoucí oddělení balistiky Kriminalistického ústavu Praha například představil spolupráci forenzního balistika se soudním lékařem z perspektivy uplynulých čtyřiceti let. Předpokládanou velkou diskusi vyvolala poslední přednáška, kterou prezentovali spolutvůrci připravovaného nového Zákona o zbraních a střelivu z MV ČR. Akce, která začala ráno, se tak protáhla do pozdních odpoledních hodin. „Jednalo se v podstatě o první odborný seminář pořádaný výhradně naším Ústavem soudního lékařství a na jeho vlastní půdě. Pro velký zájem byla kapacita posluchárny zaplněna velice brzy a přihlašování muselo být ukončeno již dva týdny před zahájením akce. Plánujeme proto na příští rok další pokračování. O jeho odborném zaměření se ale v současnosti vedou rozsáhlé diskuse. Témat je totiž nepřeberně velké množství. Od poranění ostrým předmětem až po forenzní problematiku konzumace alkoholu a drog,“ dodal k tématu jeden z přednášejících a organizátor prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc., přednosta Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt pro média: Mgr. Dana Lipovská, Tisková mluvčí, tel. +420 543 182 006, dana.lipovska@fnusa.cz