Obnova nemocniční lůžek pomalu pokračuje

Tisková zpráva, 10. 7. 2019, Brno

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně postupně obměňuje nemocniční lůžka. V nemocnici je v této chvíli nutné obměnit přibližně 175 lůžek, z nichž nejstarší mají přes 40 let. Akutní obměna lůžek je v této chvíli celkem 136 lůžek.

V červnu 2019 bylo na I. chirurgickou kliniku pořízeno 5 ks moderních standardních nemocničních lůžek s příslušenstvím, vč. antidekubitní pasivní matrace a stolků k lůžkům v celkové hodnotě 230.000 Kč, které byly investovány z finančních darů.

„Jedná se o plně polohovatelná lůžka pro standardní péči. Moderní konstrukce lůžek přináší komfort jak pro pacienta, tak pro obsluhující personál, především ve zdvihu a polohování pacienta. Pasivní antidekubitní matrace svými vlastnostmi působí preventivně proti vzniku proleženin do třetího stupně,“ upřesnila výhodu nových lůžek tisková mluvčí nemocnice Petra Veselá. Pracoviště dostává vybavení, které svou funkčností, bezpečností, ale i hezkým vzhledem splňuje požadavky moderního zdravotnického pracoviště.

Nejvíce jsou lůžka potřebná na II. interní klinice, která je největším lůžkovým pracovištěm FNUSA a na I. ortopedické klinice. Na této se podařilo obměnit 5 speciálních lůžek pro intenzivní medicínu v prosinci loňského roku z dotačních prostředků ve výši 200.000 Kč, nemocnice investovala stejnou finanční částku.

„V případě obměny lůžkového fondu zaznamenáváme pozitivní ohlasy jak z řad zaměstnanců, tak pacientů a jsou pro nás signálem, že investice do této oblasti zdravotnických prostředků se vyplatí a pevně věříme, že bude nadále napříč celou nemocnicí pokračovat, nicméně jsme limitování finančními zdroji,“ doplnila Veselá.


Nemocniční lůžko na jednotce intenzivní péče I. ortopedické kliniky