Tisková zpráva, 9. 11. 2017, Brno

MUDr. Lubomír Freyburg, CSc., zástupce přednosty pro léčebně preventivní péči Stomatologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, obdržel čestný titul České stomatologické komory „Osobnost české stomatologie“ za celoživotní přínos zubnímu lékařství.

Lubomír Freyburg začal ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně pracovat hned po promoci, a to přesně před 44 lety. Nikdy v jiném zdravotnickém zařízení nepracoval, funkci zásupce přednosty pro LPP zastává přes 20 let.

Panu primáři k ocenění gratulujeme!

Stomatologická klinika ve FN u sv. Anny a LF MU jako klinické fakultní pracoviště v současné době poskytuje konzultační a specializované služby ambulantního charakteru ve všech oborech a odbornostech stomatologie/zubního lékařství. Je pracovištěm, které ošetřuje handicapované pacienty (děti nad 6 let i dospělé v celkové anestezii), komplexně řeší problémy orofaciální oblasti u polymorbidních pacientů, kteří nemohou být ošetřeni v „terénu“ a podílí se na výchovně vzdělávací a vědecko-výzkumné činnosti. V rámci výuky studentů LF MU je pracovištěm, které momentálně zajišťuje více než 90 % veškeré výuky zubních předmětů studentů oboru Zubního lékařství a výuku předmětu Stomatologie posluchačů oboru Všeobecného lékařství, dále se podílí na výuce dentálních hygienistek a také na vzdělávání zubních sester/instrumentářek a zubních techniků SZŠ.

Kontakt pro média: Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz