Tisková zpráva, 7. 6. 2017, Brno

Robert Mikulík, vedoucí Komplexního cerebrovaskulárního centra FN u sv. Anny v Brně a vedoucí Cerebrovaskulárního výzkumného týmu FNUSA-ICRC byl během konání Konference Evropské iktové organizace oceněn za svůj přínos v oblasti péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou cenou “Spirit of Excellence”. Cenu získal za své dlouholeté a úspěšné aktivity v oblasti organizace péče o cévní mozkové příhody a jejich léčby na národní i mezinárodní úrovni.

Od roku 2015 vede Robert Mikulík komplexní projekt „ESO-EAST“ zastřešený Evropskou iktovou organizací, jehož cílem je zlepšení péče o cévní mozkové příhody ve 23 zemích východní Evropy a střední Asie. V rámci projektu vzniká pod vedením Roberta Mikulíka také registr kvality iktové péče RES-Q, do něhož se podařilo zařadit již více než 220 nemocnic z 25 zemí.

Projekt ESO-EAST již po 2,5 letech své existence slaví úspěchy a dostává se do povědomí nejen Světové zdravotnické organizace (WHO) či Světové iktové organizace (WSO), ale hlavně do popředí zájmu samotných lékařů v zapojených zemích, kteří díky projektu a jeho podpoře začínají měnit systém péče o cévní mozkové příhody ve svých nemocnicích.

Konference Evropské iktové organizace se konala v květnu v Praze a sjelo se na ni 4.200 odborníků z celého světa, aby společně diskutovali o nových poznatcích z diagnostiky a léčby cévních mozkových příhod. Konference Evropské iktové organizace (European Stroke Organisation Conference) se řadí mezi nejvýznamnější akce v tomto oboru na světě. Letos se na její organizaci významně podíleli i členové výboru Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP a pracovníci Cerebrovaskulárního výzkumného týmu FNUSA-ICRC. Jeho vedoucí Robert Mikulík, společně s prezidentkou Evropské iktové společnosti (ESO) Valerií Caso, konferenci předsedal.

„Díky konání v Praze je to časově i cenově dostupnější pro české lékaře, v jejichž vyšší zájem doufáme. Naše profesní organizace (Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP – pozn. red.) také vyhlásila granty na podporu účasti mladých českých lékařů. Věříme, že to mnohé mladé lékaře bude motivovat k práci ve výzkumu, což přispěje k erudovanosti českých lékařů. Myslím, že fakt, že konferenci organizujeme zde, v České republice, je i signál pro naši politickou scénu, že v oblasti výzkumu i péče o cévní mozkové příhody jsme světem uznávanou špičkou, a je dobré tomuto oboru věnovat i doma dostatek pozornosti. Jsem navíc rád, že díky angažovanosti několika nás z FN u sv. Anny v Brně získává i sama naše nemocnice na mezinárodním poli dobré jméno,“ sdělil Robert Mikulík.

Doc. Mikulík jako první Čech a v podstatě i první Východoevropan zasedl do nejvyššího orgánu Evropské iktové organizace, tzv. Executive Committee.

Kontakt pro média: Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 604 121 122