Odborníci z Brna se zaměřili na dysfunkce pánevního dna

Odborníci z Brna se zaměřili na dysfunkce pánevního dna

Odborníci se v rámci worskhopu s názvem Dysfunkce pánevního dna – Live Surgery & Cadaver Lab zaměřili na techniky, přístupy i úskalí při řešení této oblasti. Svým rozsahem mimořádná vzdělávací akce, určená pro již specializované zdravotníky, se uskutečnila ve dnech 23.–24. října 2023 a nabídla přednášky, diskuze i ukázky z praxe.

Kurz realizovala I. chirurgická klinika FNUSA a LF MU ve spolupráci se společností Medtronic, Anatomickým ústavem MU Brno, reprezentovaným doc. MUDr. Markem Joukalem, Ph.D., Interní gastroenterologickou klinikou FN Brno a LF MU, reprezentovanou doc. MUDr. Jiřím Dolinou, Ph.D., Gynekologicko-porodnickou klinikou FN Brno a LF MU, reprezentovanou prof. MUDr. Martinem Huserem, Ph.D., a Klinikou zobrazovacích metod FNUSA a LF MU, reprezentovanou MUDr. Vladimírem Červeňákem, Ph.D.

Za chirurgickou část se přednášky zaměřily na problematiku dysfunkce pánevního dna a neuromodulace, zahrnuta byla i oblast simulací v chirurgii (MUDr. Vlček, Ph.D., MUDr. Chovanec, Ph.D.). Lektorsky se na tomto dvoudenním kurzu podíleli členové týmu I. chirurgické kliniky FNUSA a LF MU (MUDr. Petr Vlček, Ph.D., MUDr. Alena Berková, Ph.D., MUDr. Beata Hemmelová, Ph.D., MUDr. Tamara Vystrčilová, MUDr. Michal Reška ml.) a instrumentářky (Denisa Kliková, Lucie Stehlíková).

V jednání je otevření dalšího workshopu pro zahraniční specialisty v rámci kurzů Evropské koloproktologické společnosti. Rozsah vzdělávací akce i podíl jednotlivých oborů je výrazem multioborové spolupráce v Centru chirurgie pánevního dna, jehož garantem je I. chirurgická klinika FNUSA a LF MU.