Oddělení praktických lékařů FNUSA na konci roku ukončí svůj provoz

Upozorňujeme pacienty Oddělení praktických lékařů Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, že dnem 31. prosince 2023 bude ukončena činnost tohoto pracoviště. Ambulance na Výstavní 17 převezme od 1. ledna 2024 společnost ExpoMed s.r.o. 

Žádost o předání své zdravotnické dokumentace nově zvolenému praktickému lékaři, ať už z výše zmíněného či jiného pracoviště, mohou pacienti podávat současnému poskytovateli zdravotních služeb nejpozději do 31. prosince 2023, a to na adrese Výstavní 760/17, 603 00 Brno.

VÍCE ZDE