,

Odklady plánovaných operací neohrozí akutní pacienty

Fakultní nemocnice u sv. Anny stále odkládá vybrané plánované operace a zákroky. Hlavním důvodem je uvolnění kapacity lůžek pro pacienty s onemocněním COVID-19, kteří musí být hospitalizováni. Nyní lékaři v nemocnici denně provedou přes tři desítky operací, což je zhruba polovina původního počtu.

 

Nutno hned úvodem říci, že odkládání plánovaných operací nebo zákroků nijak nesouvisí s akutními stavy ani péčí o onkologicky nemocné pacienty. „Přesunuty mohou být pouze výkony, u nichž neprovedení nebo časový odsun provedení nepovede ke zhoršení zdravotního stavu daného nemocného. Každý pacient a jeho výkon je proto zvažován individuálně,“ uvedla primářka Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNUSA a LF MU MUDr. Pavla Urbánková, Ph.D. a dodala: „U nás je možné odložit výkony typu operace nosní přepážky, rekonstrukční operace ucha, operace chronických zánětů dutin – bez akutního zhoršení, výkony spánkové medicíny, částečně lze odložit i operace mandlí, nikoliv ale v případě komplikací angín.“

 

Podobná je situace také na I. interní kardioangiologické klinice FNUSA a LF MU. „Jednoznačně zachováváme péči o pacienty s akutním koronárním syndromem a akutními kardiologickými stavy jako jsou kardiální dekompenzace, závažné arytmie, plicní embolie, hypertenzní krize nebo akutní stavy u pacientů po transplantaci srdce,“ řekla přednostka kliniky prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D. a doplnila, že odkládat mohou například plánovaná invazivní vyšetření, plánované katetrizační implantace aortální chlopně, plánované EKG holtery nebo elektrofyziologická vyšetření.

 

„Samozřejmostí je preferování pacientů akutních a těch z krátkodobého hlediska neodložitelných, jejichž termín přijetí ponecháváme beze změn. Přijetí pacientů s odložitelnými typy výkonů pak plánujeme dle aktuálních možností kliniky podle počtu volných lůžek a času na operačním sále tak, abychom i zde operační léčbu nabídli v co možná nejkratším termínu. Největších změna prozatím nastala u provádění RTG cílených obstřiků páteře, které běžně provádíme v ambulantním režimu a kde současná hygienická pravidla a omezené možnosti neumožňují jejich provádění organizačně zajistit. Provádění těchto výkonů jsme tak museli přechodně zastavit. Zcela jistě neplánujeme omezit péči tam, kde povaha onemocnění odložení operačního výkonu neumožňuje. Typicky se to týká úrazů, neuro-onkologických pacientů, pacientů s cévní mozkovou příhodou a podobně,“ popisuje přednosta Neurochirurgické kliniky FNUSA a LF MU prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D.

 

Všichni odborníci z Fakultní nemocnice u sv. Anny se shodují v jednom – neodkládat návštěvu lékaře v případě opakovaných nebo akutních problémů a alarmujících příznaků. „Příznaky  je nutno posoudit v komplexu celkového stavu nemocného a je lepší spíše přijít zbytečně než pozdě. Nejlepší je poradit se telefonicky se svým praktickým lékařem, který pacienta zná a je schopen ho adekvátně nasměrovat,“ radí primářka Pavla Urbánková a primář Urologického oddělení FNUSA MUDr. Petr Filipenský ji doplňuje: „Covid  tady s námi bude asi velmi dlouho a pokud  budou odkládat návštěvu lékaře kvůli onemocnění Covid-19, tak se z malých problémů mohou stát problémy velké a z těch velkých potom problémy neřešitelné až beznadějné.“