Ohlédnutí za výročním sjezdem České kardiologické společnosti v Brně

Tisková zpráva, 16. 5. 2019, Brno

Od 12.-15. května se na brněnském výstavišti konal XXVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti (ČKS). Jedná se o největší lékařský kongres v České republice, který v májových dnech přivítal 3800 příznivců kardiologie včetně jejich specializací a dalších lékařských odborností (vnitřní lékařství, kardiochirurgie, neurologie, diabetologie a dalších oborů s návazností na kardiologii).


Slavnostní zahájení sjezdu ČKS

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně měla opět velmi vysokou aktivní účast. Lékaři a ostatní pracovníci z I. interní kardioangiologické kliniky FNUSA a LF MU prezentovali 30 přednášek, 11 posterů a měli 16 předsedání. Aktivní účast měli rovněž z II. interní kliniky a Kliniky tělovýchovného lékařství a rehabilitace (FNUSA a LF MU),“ zhodnotil sjezd prof. Jiří Vítovec, předseda organizačního výboru a zástupce přednosty pro školství I. interní kardioangiologické kliniky FNUSA a LF MU (dále I. IKAK).


Přednáška prof. Špinarové

V rámci sjezdu proběhl slavnostní křest knihy 90 let české kardiologie na které se spolupodílela přednostka I. IKAK prof. Lenka Špinarová a její zástupce, prof. Vítovec, vč. dalších spoluautorů z FNUSA a LF MU.


Křest knihy 90 let české kardiologie

V rámci XXVII. výročního sjezdu ČKS proběhla akce zaměřená na veřejnost, jejímž cílem bylo stanovení kardiovaskulárního rizika na základě anamnézy a zjištěných hodnot glykémie, cholesterolu a krevního tlaku. Aktivity byly součástí projektu Czech Heart, který odborně zajištovala ČKS a podpořila společnost Sanofi Aventis. Odbornými garanty byli prof. Miroslav Souček, přednosta II. interní kliniky FNUSA a LF MU a doc. Ondřej Ludka s kolektivem spolupracovníků a mediků I. IKAK.


Czech Heart v rámci ČKS doc. Ludka a spol.

Již tradičně se konal 16. Kardioběh a Kardiochůze Jiřího Tomana, jako vzpomínka na význačného českého kardiologa a přednosty I. interní kardioangiologické kliniky v letech 1996-2002, který bohužel předčasně zemřel v létě 2002. „Letos se běhu či chůze zúčastnilo více než 130 osob, což na ranní časný start v 6:45 za chladného počasí je obdivuhodné,“ vyzdvihl Vítovec.


Kardioběh Jiřího Tomana – profesorové Pirk, Aschermann a Vítovec

Kontakt pro média: Ing. Petra Veselá, tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz