Omluva pacientům kvůli odkladu zákroků a operací

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně se omlouvá všem pacientům, kterým musela a bude muset znovu odložit jejich plánované zákroky a operace. Je to z důvodu zvyšujícího se počtu pacientů s nemocí COVID-19, kteří v současné době zaplňují standardní i JIP lůžka v nemocnici. Zdravotníci dělají maximum pro to, aby zvládli akutní zákroky a operace a péči o stávající pacienty. V současné době je ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně hospitalizováno 108 pacientů s nemocí COVID-19. Z toho 15 je na anesteziologicko resuscitační klinice a 20 na dalších jednotkách intenzivní péče.