,

Ortopedie FNUSA začala odkládat velké operace

Ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně se kvůli zvýšenému počtu pacientů, kteří přišli k nutnému operačnímu zákroku a byli COVID pozitivní, musely začít odkládat některé plánované operace. Jak potvrdil MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D., přednosta I. ortopedické kliniky FNUSA a LF MU, prozatím se tento fakt týká pouze tohoto zdravotnického pracoviště.

Pro COVID pozitivní pacienty, kteří vyžadují zvýšenou péči, byla vyčleněna lůžka a personál na ortopedické jednotce intenzivní péče. Kapacity I. ortopedické kliniky jsou tak omezeny. „Nyní odkládáme velké operace endoprotéz, a to zejména u pacientů s komorbiditami (současný výskyt více nemocí), abychom mohli operované pacienty co nejdříve překládat z omezené kapacity oddělení JIP a minimalizovali počty odložených operací. Bohužel jsou to obvykle pacienti, kteří na operaci čekají rok i déle. Doufáme, že se epidemiologická situace brzy zklidní a my tyto pacienty budeme moci odoperovat v co nejbližším termínu. Naopak se snažíme neodkládat operace u pacientů, kteří už byli jednou odloženi při jarní vlně epidemie,“ uvedl přednosta I. ortopedické kliniky FNUSA a LF MU MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D. Dodal také, že lékaři v žádném případě neodkládají akutní operace jako zlomeniny, infekce a stejně tak operace onkologických pacientů.

„V tuto chvíli odkládáme asi polovinu tzv. velkých operací. Někteří pacienti také sami volají a chtějí termín operace změnit na pozdější dobu, doufají, že za několik týdnů bude epidemiologická situace příznivější. S jistotou teď samozřejmě nikdo nemůže říci, kdy to nastane, věřím však, že všechny pacienty budeme moci znovu kontaktovat a operovat co nejdříve,“ dodal Tomáš Tomáš.

Kontakt pro média:

Mgr. Dana Lipovská, Tisková mluvčí, tel: 543 182 006, dana.lipovska@fnusa.cz