Oznámení o úmrtí doc. Tomáše Káry

S lítostí oznamujeme, že nás po těžkém boji s rakovinou navždy opustil doc. MUDr. Tomáš Kára, Ph.D.

Byl dlouholetým lékařem I. interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU a ačkoli tu již řadu let nepracoval, zanechal tu nejen kolegy, se kterými ho nadále pojily profesní a přátelské vazby, ale hlavně nesmazatelnou stopu v podobě Mezinárodního centra klinického výzkumu. Právě jeho úzké vazby s Mayo Clinic stály za vznikem tohoto vědeckého centra.

„Docent Kára byl nejen skvělý lékař, ale také vizionář, který dokázal svůj sen zhmotnit. Mezinárodní centrum klinického výzkumu by bez něj nevzniklo. Děkujeme za vše, co pro naši fakultní nemocnici udělal,“ dodal ředitel FNUSA Ing. Vlastimil Vajdák.

Upřímnou soustrast rodině, přátelům a všem, kteří ho znali, vážili si ho, a pro které dokázal mnohé udělat.