Pacientům s cukrovkou chybí během pandemie pohyb

Lidé po celém světě si dnes připomínají Světový den diabetu, který byl vyhlášen roku 1991 Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a Mezinárodní diabetickou federací s cílem zvýšit povědomí o všech typech cukrovky. Diabetes je jednou z nejrozšířenějších civilizačních nemocí, jeho léčba se stává pro řadu států finančně nezvladatelnou a počet pacientů neustále narůstá. Aktuální pandemie onemocnění COVID-19 situaci nepřispívá.

„Současný celosvětový boj s pandemií COVID-19 je spjat s nutnými restriktivními opatřeními, z nichž některá omezují dostupné volnočasové aktivity našich pacientů. Pandemie COVID-19 je tak u našich pacientů spjata s výrazným nárůstem stresu a menším množstvím fyzické aktivity,“ říká MUDr. Petr Žák, Ph.D., vedoucí lékař Diabetologického centra při II. interní klinice Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU s tím, že tyto faktory v některých případech vedou ke zhoršení stavu nemocných. „Pomocí úprav terapie se ale našim pacientům snažíme maximálně pomoci současnou obtížnou situaci zvládnout,“ dodává.

Podle WHO ve světě aktuálně žije 463 milionů lidí s diabetem mellitus. „Znepokojující je fakt, že prevalence diabetu v současnosti stá­le vzrůstá a očekává se, že v roce 2040 dosáhne až 640 milionů případů,“ upozorňuje MUDr. Petr Žák.

Více než 90 procent nemocných představují v České republice pacienti s DM 2. typu, který je součástí širší poruchy nazývané metabolický syndrom. Do toho patří obezita, hypertenze nebo dyslipoproteinémie. „Pokud se podíváme, která základní režimová opatření jsou v odborných doporučeních uváděna ke zpomalení rozvoje epidemie diabetu 2. typu, jsou to pravidelná fyzická aktivita, snaha o udržení normální váhy a zanechání kouření,“ doporučuje MUDr. Petr Žák.

Diabetologické centrum ve FNUSA poskytuje komplexní léčbu pro téměř tři tisíce pacientů se všemi typy diabetu. Zaměřujeme se zejména na péči o těhotné ženy s tzv. těhotenskou cukrovkou a na pacienty s DM 1. typu, léčené inzulínovou pumpou. „Podívejme se, jak ohromný pokrok jsme dosáhli v léčbě diabetu 1. typu. V roce 1922 první inzulinové vzorky dostal k použití bostonský diabetolog E. P. Joslin, který je aplikoval čtrnáctiletému chlapci jménem Leonard Thompson. Uběhlo téměř století a my dnes máme pro naše pacienty k dispozici chytré inzulínové pumpy spojené se senzory měření glykemie,“ říká Petr Žák. Tato nová generace pump je schopna snížit automaticky dodávku inzulínu a zabránit rozvoji hypoglykemie. Moderní senzory určené pro sledování glykemie umožňují zobrazení a zpracování dat na mobilním telefonu včetně aktivace alarmů při poklesu.

„Je to skvělý výsledek vývoje v oblasti moderních technologií a zdárné implementace komplexního edukačního procesu. Máme možnost našim pacientům s diabetem nabízet nejmodernější technologie a špičkovou léčbu, vše hrazené ze systému zdravotního pojištění, což není samozřejmé ani v mnoha vyspělých státech západní Evropy nebo USA. Je skvělý pocit, pokud má lékař k dispozici moderní metody pro efektivní léčbu, a vidí tak denně zlepšení kvality života u svých pacientů,“ uzavírá Petr Žák.