Tisková zpráva, 11. 1. 2016, Brno

Pětiletou rozjezdovou fázi, financovanou z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), završilo na konci loňského roku Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC). Výzkumnému centru se úspěšně podařilo naplnit prakticky všechny milníky a indikátory projektu a vznikl kromě jiného například dlouhodobý projekt sledování zdraví Brňanů Kardiovize 2030.

Řadu klíčových ukazatelů se podařilo dokonce výrazně překročit – například v počtu odborných publikací a článků v prestižních mezinárodních časopisech dosáhli vědci 190 procent oproti původnímu plánu (a tento počet se brzy zvýší na 220 procent). Celkem bylo dosud ministerstvem schváleno 724 publikací (aktuálně jich ale vzniklo již 838), z toho v odborných časopisech s impakt faktorem (IF) je schváleno 541 publikací (aktuálně již 632). Třetina odborných publikací byla v časopisech, které patří podle Web of Science mezi 25 procent nejlepších ve svém oboru. Dalším výrazně překročeným indikátorem je počet získaných titulů PhD postgraduálními studenty na domácích i zahraničních lékařských fakultách zapojenými do aktivit FNUSA-ICRC (plánováno 12 titulů, získáno 41 = úspěšnost 342 procent).

FNUSA-ICRC si velmi dobře vede i v oblasti inovací, podalo například pět patentových přihlášek. Úspěšná již byla společná přihláška s Masarykovou univerzitou nové látky s potenciálním využitím jako léčivo karcinomu prostaty. Další tři patentové přihlášky jsou společné – s Ústavem přístrojové techniky AV ČR a pražskou společností M&I s.r.o. na novou technologii pro diagnostiku srdečních onemocnění. Patentová přihláška podaná s Mayo Clinic u patentového úřadu USA chrání novou technologii epikardiální kardiostimulace, mapování, ablace a defibrilace. Hmatatelnými výstupy výzkumných aktivit je i 13 vykázaných aplikovaných výsledků výzkumu (dalších 6 bude vykázáno v blízké době), úspěšné registrace 2 užitných vzorů, 4 softwarů a 7 prototypů. Na vyřízení žádostí o registraci dalších 2 průmyslových a 3 užitných vzorů se čeká.

Například ukazatel množství rozšířených/zrekonstruovaných prostor (plánováno 800 čtverečních metrů nových laboratoří a výzkumných prostor) se naplnil na 122 procent, nová pracovní místa pro mladé výzkumníky dokonce na 135 procent. „Úspěšné splnění indikátorů je důkazem, že se ve FNUSA-ICRC nedělá věda pro vědu, ale že výzkum má praktické výsledky a ty se snažíme zavádět do klinické péče,“ řekl ředitel FNUSA Martin Pavlík.

Celkem zřízení centra z OP VaVpI pokrylo 1,79 miliardy korun z dotace EU (85 %) a 0,31 miliardy dofinancování ze státního rozpočtu (15 %). Díky tomu se jej podařilo vybavit nejmodernější medicínskou technikou, získat pro práci 285 výzkumníků z 19 zemí světa a nastartovat spolupráci kromě prestižní americké Mayo Clinic i s desítkami dalších vědeckých institucí z celého světa. Souběžně se podařilo svatoanenské nemocnici postavit novou budovu financovanou ze státního rozpočtu a vlastních zdrojů za přispění Jihomoravského kraje.

Na další chod FNUSA-ICRC v letech 2016–2020 se podařilo získat dotaci ve výši 1 miliardy korun z Národního programu udržitelnosti II. „Naprostá většina výzkumných aktivit bude pokračovat, pouze se některé týmy v rámci optimalizace sloučí dle doporučení mezinárodního vědeckého poradního sboru. Vzniká také několik dalších vědeckých skupin,“ přiblížil šéf výzkumného centra FNUSA-ICRC Gorazd B. Stokin.

Tyto nové výzkumné týmy zacílí například na biochemii a onkologii, čímž naváží na úspěšné výzkumy Centra biomolekulárního a buněčného inženýrství (CBCE) FNUSA-ICRC, které loni učinilo velký posun k poznání mechanismu, jakým vznikají některé typy nádorů prsu a vaječníků. Další přicházející výzkumníci se zaměří na oblast neuropsychiatrie, konkrétně systém odměn.

Více o jednotlivých aktivitách centra lze najít na webu www.fnusa-icrc.org, o uplynulých 5 letech financovaných z OP VaVpI i na prezentaci 5let.fnusa-icrc.org.

Kontakt pro média:
Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele FNUSA, kontakt pro média, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz
Mgr. Pavel Gejdoš, PR manažer FNUSA-ICRC, tel. +420 605 231 414, pavel.gejdos@fnusa.cz