Tisková zpráva, 16. 5. 2017, Brno

Jako každoročně v májových dnech přivítalo brněnské výstaviště všechny příznivce kardiologie včetně jejich specializací a dalších lékařských odborností (vnitřní lékařství, kardiochirurgie, neurologie, diabetologie a dalších oborů s návazností na kardiologii). Jedná se o největší lékařský kongres v České republice s více než 3500 účastníků.

Letos se konal výroční XXV.výroční sjezd České kardiologické společnosti (ČKS) ve dnech 7. – 10. května 2017 na brněnském výstavišti a je mi velkým potěšením napsat, že z naší Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně byla velmi vysoká aktivní účast. Lékaři z I. interní kardioangiologické kliniky prezentovali 32 přednášek, 4 postery, 14 předsedání, a ostatní pracovníci měli 2 přednášky a 2 postery. Též se aktivně sjezdu zúčastnili lékaři z II. interní kliniky a Kliniky tělovýchovného lékařství a rehabilitace.

Kolegové Ota Hlinomaz a Zdeněk Stárek byli ocenění za mezinárodní publikační činnost v rámci kardiologie. Za celoživotní přínos české kardiologii byl oceněn doc. MUDr. Václav Chaloupka, CSc., dlouholetý lékař koronární jednotky I. interní kardiologické kliniky FNUSA, který pak přešel do FN Brno a také bývalý předseda ČKS.

V rámci kongresu se konal také tradiční 14. Kardioběh a chůze Jiřího Tomana, jako vzpomínka na význačného českého kardiologa a přednosty I. interní kardioangiologické kliniky FNUSA v letech 1996 – 2002, který bohužel předčasně zemřel v létě 2002. Letos se běhu či chůze zúčastnilo více než 150 osob, což na ranní časný start v 6:45 je obdivuhodné.

V rámci XXV. výročního sjezdu ČKS proběhla akce zaměřená na veřejnost, jejímž cílem bylo stanovení kardiovaskulárního rizika na základě anamnézy a zjištěných hodnot glykémie, cholesterolu a krevního tlaku. Aktivity byly součástí projektu Czech Heart, který odborně zajištovala Česká kardiologická společnost. Odborným garantem byl prof. Miroslav Souček, přednosta II. interní kliniky FNUSA a jeho kolektiv spolupracovníků.

Organizačního výboru výročního sjezdu ČKS předsedal prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., zástupce přednosty I. interní kardioangiologické kliniky FNUSA, který vyjádřil všem pracovníkům FNUSA poděkování za aktivní účast a vzornou prezentaci odborných výsledků i přehledných sdělení.

1996-2002 prof. MUDr Jiří Toman, CSc. (*1947 – +2002)
Narozen v Ostravě, r. 1947, po promoci r. 1971 na brněnské lékařské fakultě pracoval na interním oddělení v Třebíči. Na I. interní kliniku nastoupil r. po prvních letech v třebíčské nemocnici, začal se věnovat invazivní kardiologii, echokardiografii a srdečnímu selhání. R. 1993 habilitoval na téma Mírné srdeční selhání srdečního s výraznou systolickou dysfunkcí levé komory. Po předchůdcově odchodu do důchodu byl vybrán r. 1996 za přednostu kliniky. R. 1997 obhájil profesorské řízení. Pokračoval v započaté práci, dokončil přestavbu kliniky. Jeho prioritami byly srdeční selhání, genetika kardiomyopatií, transplantační kardiologie. Na poli léčebně preventivní činnosti mu pomáhali prim. Hofírek a prim. Ladislav Groch Byl proděkanem, jednatelem České kardiologické společnosti, Fellow Evropské kardiologické společnosti, zasloužil se o konání výročních kongresů České kardiologické společnosti v Brně. Jeho plodný život byl přerušen nenadále prudkou nemocí v létě 2002.

2002 – 2012 prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (* 1951)
Jako přednosta I. interní kardioangiologické kliniky byl vybrán v listopadu 2002. Promoval v Brně r. 1975. Začínal na I. interní klinice a r. 1981 přešel na II. interní kliniku. Habilitoval r. 1996 na téma „Hodnocení léčby srdečního selhání.“  Profesorské řízení obhájil r. 2001. Je proděkanem LF. Jeho zájmy jsou kardiovaskulární farmakologie, intenzivní kardiologická péče, srdeční selhání a hypertenze. Byl proděkanem LF MU v letech 1997– 2003. Je členem International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy, Fellow of European Society of Cardiology, členem výboru České kardiologické společnosti, České společnosti pro hypertenzi. Je především znám podle řady monografií s kardiologickou tématikou (farmakoterapie, srdeční selhání, klinické studie a ICHS). Pokračoval v započatém kardiologickém směrování kliniky. Za jeho působení byla ve Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně postavena nová budova Mezinárodního centra klinického výzkumu (FNUSA-ICRC), kam se celá klinika přestěhovala.

Kontakt pro média: Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz