Pověřenkyní roku 2023 je Zuzana Ondrůjová z FNUSA

Pověřenkyně pro ochranu osobních údajů Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Zuzana Ondrůjová získala ocenění Pověřenec roku 2023 v kategorii Veřejný sektor. Porota kromě kvalitního výkonu funkce ohodnotila také její osobní přístup k plnění povinností a sdílení zkušeností v rámci odborné komunity.

Soutěž organizuje Spolek pro ochranu osobních údajů a jednotlivé nominované hodnotí odborná porota, která je tvořena experty jak z privátní, tak i z veřejné sféry. „Ocenění pro mě znamená hodně, možná tím více, že bylo uděleno nezávislou porotou. Nominace se sešly dvě, od kolegů ze zdravotnictví a z advokacie. Navíc toto ocenění přišlo po sedmi letech práce v této pozici, kdy se už dostavuje určitá únava. Je to pro mě rozhodně motivační. Zpracování dat ve zdravotnictví čekají v dalších letech velké změny v souvislosti s postupující digitalizací a hlavně s příchodem evropského nařízení EHDS (European Health Data Space). Práce je to náročná, a proto své ocenění vnímám jako ocenění nejen pro sebe, ale pro všechny své kolegy pracující v tomto sektoru,“ říká Zuzana Ondrůjová.

Funkce pověřence pro ochranu osobních údajů je v nemocnicích ze zákona povinná. Tyto instituce totiž kromě běžných personálních a jiných agend zpracovávají ve velkém rozsahu také osobní údaje o zdravotním stavu pacientů, které jsou jako citlivé osobní údaje ve zvláštním režimu vyšší ochrany. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně navíc jakožto výzkumná organizace s mezinárodním přesahem zpracovává osobní údaje pacientů i pro výzkumné účely.

„Moje role je do velké míry poradenská a částečně i kontrolní. Musím dbát na soulad procesů zpracování osobních údajů v nemocnici s požadavky právních předpisů, v tomto případě zejména s GDPR,“ říká oceněná pověřenkyně, která je od začátku roku také nemocniční ombudsmankou.

FNUSA má nejlepšího pověřence pro ochranu osobních údajů

Mgr. et Mgr. Zuzana Ondrůjová získala ocenění Pověřenec roku 2023 v kategorii Veřejný sektor