Předání jmenovacího dekretu novému řediteli FNUSA

Dnes byl náměstkyní ministra zdravotnictví, Ing. Helenou Rögnerovou předán jmenovací dekret Ing. Vlastimilu Vajdákovi, který se od 1. 8. 2019 stává ředitelem Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. MUDr. Martin Pavlík, stávající ředitel rezignoval v dubnu tohoto roku na pozici ředitele a končí ve funkci 31. 7. 2019. Odchozímu řediteli je třeba poděkovat za jeho pětileté období, které nebylo snadné, ale jehož výsledkem je výrazné zlepšení ekonomické kondice nemocnice. Novému řediteli je třeba popřát hodně fyzických i psychických sil do této náročné manažerské pozice.

 
Zprava: Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel FNUSA od 1. 8. 2019, nám. ministra Ing. Helena Rögnerová a náměstek pro právní věci a personalistiku FNUSA, Mgr. Petr Kyzlink


Ředitel FNUSA od 1. 8. 2019 – Ing. Vlastimil Vajdák


MUDr. Martin Pavlík, ředitel FNUSA 27. 3. 2014-31. 7. 2019