Přednosta Neurochirurgické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Radim Jančálek byl jmenován profesorem 18. prosince 2019, kdy převzal z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy jmenovací dekret. Získání profesorského titulu je významným oceněním odkazujícím k výjimečné vědecké, výzkumné i pedagogické práce.

„Mé jmenování je nepochybně ocenění, nicméně nejen mé práce, ale práce celého kolektivu naší neurochirurgické kliniky a současně řady kolegů lékařů a vědců z příbuzných oborů, se kterými jsem měl tu čest spolupracovat nebo je vést na počátku jejich vědecké kariéry v jejich postgraduálním studiu. Jmenování profesorem určitě přidá prestiže v rámci národní a mezinárodní spolupráce, a proto jej nepovažuji za vrchol mé kariéry, ale spíše za další milník nebo závazek, že je nutné v úsilí nepolevovat a jít započatou cestou dál a dál,“ komentoval jmenování profesorem Radim Jančálek.

Jmenovací dekrety spolu s profesorem Radimem Jančálkem převzalo celkem 69 nových profesorek a profesorů. Na nejvyšší akademický titul byli navrženi vědeckými a uměleckými radami vysokých škol, jmenuje je prezident.

„Jsem si jistý, že za vaším dnešním úspěchem se skrývá nesmírné dlouholeté nasazení, trpělivost a cílevědomá každodenní práce,“ uvedl ministr Plaga ve svém projevu k novým profesorkám a profesorům.