Přednosta neurochirurgie FNUSA byl zvolen do prestižní funkce

Tisková zpráva, 13.9.2019, Brno

Evropská organizace COST, která podporuje rozšíření a provázání výzkumných aktivit mezi evropskými a dalšími zeměmi, zvolila včera v Bruselu do pozice Vice-Chair /místopředseda/ jednoho ze svých projektů přednostu Neurochirurgické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU Radima Jančálka. Jedná se o velmi prestižní mezinárodní funkci.

Už jen samotný fakt, že se lékař a klinik z České republiky se zájmem o vědu stal členem společenství prestižních evropských univerzit a výzkumných institucí, je úspěch. Když je pak navržen a jednohlasně zvolen do pozice Vice-Chair, jedná se o velmi prestižní záležitost. „Je to ocenění naší předchozí výzkumné práce na poli neuroonkologie a úspěch celého týmu kliniky neurochirurgie u sv. Anny. Znamená to také, že se česká věda dostává na mezinárodní úroveň,“ uvedl doc. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D., přednosta Neurochirurgické kliniky FNUSA v Brně a LF MU.

Současně jde podle něj také o velký závazek a výzvu do budoucna. „Organizace COST se zaměřuje na projekty v oblasti výzkumu, jako je právě využití magnetické rezonance u pacientů s mozkovými nádory (Glioma MR Imaging). Jedná se o velmi aktuální téma, protože prognóza těchto pacientů je přes veškerý pokrok v onkologii stále nepříznivá. Věřím, že užší zapojení do projektu COST Action přinese lepší možnosti pro naše pacienty, a posune Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně na poli mezinárodního výzkumu,“ popsal Radim Jančálek.

Nutno podotknout, že jmenování docenta Jančálka do tak prestižní funkce je mimo jiné i odrazem dobrého jména FNUSA v zahraničí. „Musím však zdůraznit, že tohle vše by se nestalo bez vynikající spolupráce celého týmu Komplexního onkologického centra v Brně, tedy především kolegů a kolegyň z Kliniky zobrazovacích metod, I. ústavu patologie a také Masarykova onkologického ústavu,“ dodal Radim Jančálek.

Neurochirurgická klinika FNUSA a LF MU se dlouhodobě specializuje na onkologickou problematiku a má s ní dlouholeté zkušenosti. Do specializovaných ambulancí se mohou objednávat pacienti bez ohledu na bydliště, léčí se tady lidé nejen z blízkého regionu, ale z celé České republiky i ze zahraničí.