Tisková zpráva, 23. 9. 2014, Brno

Nový sál pro výzkum a léčbu srdečních arytmií vybavený špičkovou technologií, stereotaktickým magnetickým navigačním systémem, dnes otevírá brněnská Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA). Systém umožňuje velmi přesnou navigaci intervenčních nástrojů v srdci pacienta, a proto jsou zákroky provedené za pomoci tohoto přístroje přesnější a pro pacienta šetrnější než při použití jiných technologií. Srdeční arytmie přitom patří mezi častá kardiovaskulární onemocnění. Navigační systém Stereotaxis EpochTM byl zakoupen v rámci projektu Mezinárodního centra klinického výzkumu ICRC z prostředků Strukturálních fondů EU.

Srdeční arytmie je porucha srdečního rytmu a může se projevovat jako nepříjemné bušení srdce, pocit jeho občasného vynechání, nepravidelný tep a stavem slabosti. V nejhorších případech může poruchy rytmu vést až k takzvané náhlé srdeční smrti, na kterou jen v USA umírá ročně více než čtvrt milionu lidí. Jednou z nejčastějších forem arytmií je fibrilace srdečních síní, kterou trpí zhruba 5 % populace nad 65 let a u populace nad 80 let se toto procento zvyšuje na dvojnásobek. Studie americké University of Minnesota však odhaduje, že některým z typů srdeční arytmie trpí téměř polovina populace.
Nový elektrofyziologický sál bude sloužit zejména k provádění elektrofyziologických vyšetření a katétrových ablací srdečních arytmií. Současně může sloužit také k přesnému umisťování stimulačních a defibrilačních elektrod do srdečních dutin nebo k rozšiřování zúžených věnčitých tepen při léčbě ischemické choroby srdeční a prevenci infarktu myokardu. Systém lze také využít v oblasti neurologických intervencí. „Elektrofyziologická vyšetření a radiofrekvenční ablace se staly v posledním desetiletí jedním z pilířů diagnostiky a léčby poruch srdečního rytmu,“ přibližuje Zdeněk Stárek, vedoucí lékař elekrofyziologického pracoviště I. interní kardioangiologické kliniky FNUSA.
Výhodou stereotaktického magnetického navigačního systému je, že umožňuje velmi přesnou navigaci instrumentária i do obtížně přístupných míst srdečních dutin, popřípadě mozku, a to nejen přímo z daného pracoviště, ale i „na dálku”, kdy operatér může být vzdálen tisíce kilometrů. Martin Pavlík, ředitel FNUSA, sděluje: „Další nespornou výhodou je nižší vystavení pacienta i personálu rentgenovému záření v průběhu zákroku a snížení množství použité kontrastní látky.”
FNUSA je teprve druhou nemocnicí v ČR, která může využít při léčbě systém Stereotaxis EpochTM. I v celé Evropě je dosud pouze několik desítek těchto zařízení. FNUSA také jako jediná v ČR vlastní starší verzi navigačního přístroje Stereotaxis NiobeTM ES. Ta je umístěná na odloučeném pracovišti jejího Mezinárodního centra klinického výzkumu ICRC na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně a slouží pro experimenty na zvířecích modelech. „Můžeme tak nabídnout vědeckým a vývojovým týmům spolupráci při výzkumu a vývoji například nových typů katétrů v animální i humánní laboratoři a tím přispět ke zrychlení a zkrácení vývoje moderních technologií a léčebných postupů,” říká ředitel ICRC Gorazd B. Stokin.

Kontakt pro média:
Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele FNUSA, kontakt pro média, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz
Mgr. Pavel Gejdoš, PR manažer FNUSA-ICRC, tel. +420 605 231 414, pavel.gejdos@fnusa.cz