Neurochirurgická klinika


Přednosta

prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D., MBA


Zástupce přednosty:

prim. MUDr. Zdeněk Mackerle

Zástupce přednosty pro školství:
doc. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D.


Vrchní sestra:

Mgr. Lenka Pavlíková