Neurochirurgická klinika


Přednosta

prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D., MBA


Zástupce přednosty:

prim. MUDr. Zdeněk Mackerle, Ph.D.


Zástupce přednosty pro školství:

prof.MUDr. Eva Brichtová, Ph.D.


Vrchní sestra:

Mgr. Lenka Pavlíková


Zástupce přednosty pro vědu a výzkum:

prof.MUDr. Jan Chrastina, Ph.D.