Neurochirurgická klinika

Přednosta
prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D.

Zástupce přednosty:
prim. MUDr. Zdeněk Mackerle

Zástupce přednosty pro školství:
doc. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D.

Vrchní sestra:
Mgr. Lenka Pavlíková