Prof. John Cleland přednášel na I. interní kardioangiologické klinice

Dne 11. 10. 2018 měl na I. IKAK přednášku na téma srdeční selhání významný britský kardiolog prof. J. F. Cleland, člen International Supervisory Advisory Board (FNUSA-ICRC ISAB).

Profesor Cleland vystudoval medicínu na Univerzitě v Glasgow ve Skotsku, kde promoval v roce 1977. Po dokončení postgraduálních studií a výzkumu byl jmenován do funkce odborného asistenta v oboru kardiologie a do funkce čestného konzultanta kardiologa v Nemocnici u Svaté Marie v Paddingtonu a v Hammersmithově nemocnici v Londýně v období 1986-1994. V roce 1994 získal stipendium pro vědecké pracovníky od Britské kardiologické nadace na klinický výzkum v oblasti selhání srdce. V roce 1999 byl jmenován předsedou Kardiologické nadace na Univerzitě v Hulle.

Profesor Cleland kromě přednášky diskutoval s lékaři I. IKAK ohledně další mezinárodní spolupráce, kterou domluvil s přednostkou kliniky prof. Špinarovou.


prof. John Cleland


prof. John. Cleland s lékaři I. IKAK