Dne 11. 10. 2018 měl na I. IKAK přednášku na téma srdeční selhání významný britský kardiolog prof. J. F. Cleland, člen International Supervisory Advisory Board (FNUSA-ICRC ISAB).

Profesor Cleland vystudoval medicínu na Univerzitě v Glasgow ve Skotsku, kde promoval v roce 1977. Po dokončení postgraduálních studií a výzkumu byl jmenován do funkce odborného asistenta v oboru kardiologie a do funkce čestného konzultanta kardiologa v Nemocnici u Svaté Marie v Paddingtonu a v Hammersmithově nemocnici v Londýně v období 1986-1994. V roce 1994 získal stipendium pro vědecké pracovníky od Britské kardiologické nadace na klinický výzkum v oblasti selhání srdce. V roce 1999 byl jmenován předsedou Kardiologické nadace na Univerzitě v Hulle.

Profesor Cleland kromě přednášky diskutoval s lékaři I. IKAK ohledně další mezinárodní spolupráce, kterou domluvil s přednostkou kliniky prof. Špinarovou.


prof. John Cleland


prof. John. Cleland s lékaři I. IKAK