Tisková zpráva, 2. 8. 2017, Brno

Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., přednosta I. neurologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny byl zvolen do funkce předsedy České společnosti pro klinickou neurofyziologii (ČSKN) ČLS JEP pro funkční období 2017-2021.

Hlavním úkolem ČSKN je rozvoj klinické neurofyziologie v ČR, zajišťování specializovaného vzdělávání v tomto oboru (funkční odbornosti) a současně poskytnutí široké platformy pro výzkum funkce lidského nervového systému.

Klinická neurofyziologie je lékařská specializace, která studuje centrální a periferní nervový systém prostřednictvím snímání jeho elektrické aktivity, ať již spontánní či stimulované. Nověji se do této oblasti řadí i využívání moderních neurozobrazovacích vyšetření ve smyslu mapování funkcí lidského mozku. Klinická neurofyziologie pokrývá širokou oblast od translačního a aplikovaného výzkumu až k diagnostice neurologických a neuropsychiatrických onemocnění u konkrétních pacientů. V České republice je klinická neurofyziologie nadstavbou oboru neurologie, s nímž velmi úzce spolupracuje.

V řadě evropských zemí se jedná o samostatnou specializaci.

Hlavními neurofyziologickými vyšetřovacími metodami jsou:

  • Elektroencefalografie (EEG)
  • Elektromyografie (EMG)
  • Evokované potenciály, včetně transkraniální magnetické stimulace (EP) Polysomnografie (PSG) Intraoperační neurofyziologický monitoring Funkční magnetická rezonance (fMRI)

Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. založil a vede výzkumnou skupinu Behaviorálních a sociálních neurověd CEITEC MU. Absolvoval řadu zahraničních stáží, v roce 2007 byl jmenován profesorem neurologie. Je bývalým předsedou České ligy proti epilepsii a členem České lékařské akademie. Získal řadu cen, včetně Ceny J. G. Mendela – hlavní ceny Masarykovy univerzity za mimořádné výzkumné výsledky s mezinárodním významem.

I. neurologická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně zajišťuje vysoce kvalitní diagnosticko-léčebnou péči o široké spektrum pacientů s neurologickými onemocněními a současně zajišťuje výuku neurologie a neurologické propedeutiky pro potřeby Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Klinika disponuje čtyřmi lůžkovými odděleními, jednotkou intenzivní péče (JIP), ambulancemi pro všeobecnou neurologii i specializovanými ambulancemi a dále špičkově vybavenými laboratořemi – elektrofyziologickými (EEG, včetně specializované video-EEG monitorovací jednotky s provozem 24/7, EMG, evokované potenciály, transkraniální magnetická stimulace) a sonografickou. V rámci I. neurologické kliniky působí šest specializovaných Center – Centrum pro epilepsie Brno, Centrum pro abnormální pohyby a parkinsonismus Brno, Centrum pro kognitivní poruchy, Komplexní cerebrovaskulární centrum, Centrum pro roztroušenou sklerózu a Komplexní centrum pro léčbu spasticity.

V loňském roce TÝDEN.CZ vybral 18 zdravotnických zařízení, která jsou na špičce v jednotlivých medicínských oborech. Nejlepším neurologickým pracovištěm byla vyhodnocena I. neurologická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně pod vedením prof. MUDr. Milana Brázdila, Ph.D.


Foto: prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

Kontakt pro média: Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 604 121 122