Profesor Mikulík jmenován do rady pro zlepšování iktové péče v Evropě do r. 2030

Prof. Robert Mikulík, vedoucí Cerebrovaskulárního výzkumného týmu FNUSA-ICRC  byl jmenován Evropskou iktovou organizací do sedmičlenné rady, která zajistí v následujících letech implementaci Evropského Akčního Plánu 2018-2030 na zlepšení péče o cévní mozkové příhody.

Robert Mikulík je jeden z autorů tohoto akčního plánu, v němž se profesionálové z Evropy shodli na prioritách a cílech v následujících oblastech: primární a sekundární prevence iktu, organizace iktové péče, management akutního iktu, rehabilitace, vyhodnocování kvality iktové péče, život po cévní mozkové příhodě a translační výzkum v cévních mozkových příhodách.