Tisková zpráva, 26. 8. 2016, Brno

Projekt integrace Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) do evropského výzkumného prostoru „Human Bridge for Strengthening Integration of ICRC into European Research Area (ICRC-ERA-HumanBridge)“ potrvá déle. Je to největší projekt EU programu FP7 REGPOT v České republice a jedním z největších v Evropské unii. Zahájen byl v roce 2013, původně měl skončit 31. srpna. Potrvá však až do konce roku.

„Prodloužení umožnil efektivní management a úspory při plnění cílů. Přináší to možnost využít uspořených peněz v dalších čtyřech měsících podporou delšího zaměstnání vybraných výzkumníků, k navazování zahraničních vztahů, prezentaci FNUSA-ICRC mezinárodními konferencemi a rozvoji transferu technologií,“ přiblížil manažer projektu Lukáš Palko. Projekt je financován ze 7. Rámcového programu Evropské unie pro výzkum a technologický rozvoj částkou 4 497 000 eur, která kryje sto procent nákladů.

V rámci ICRC-ERA-HumanBridge se dosud podařilo zaměstnat šedesátku výzkumníků z celého světa, přes osmdesát zahraničních expertů navštívilo FNUSA-ICRC. Takřka stovka výzkumníků z FNUSA-ICRC se zúčastnila stáží a návštěv ve významných výzkumných zahraničních institucích, více než 160 000 eur bylo použito na pořízení specifických výzkumných knihoven a laboratorního vybavení. „Bylo uspořádáno devět mezinárodních konferencí a 13 přednášek pro veřejnost, za účasti 2700 zájemců. Na 220 výzkumníků FNUSA-ICRC prezentovalo díky programu své výsledky na mezinárodních konferencích v zahraničí, více než dvacet návrhů bylo díky tomuto projektu podáno do programu EU Horizon 2020,“ přiblížil ředitel FNUSA Martin Pavlík.

V roce 2015 zorganizoval ICRC-ERA-HumanBridge čtyři mezinárodní konference – dvě jako hlavní organizátor (Simulační konference a Endonucleases), dvě jako spoluorganizátor (SMIT 2015 a Creating life in 3D spolu s CEITEC). Celkově na ně přijelo 750 účastníků a přes 140 přednášejících z celého světa.

Na začátku roku 2015 se stali ICRC-ERA-HumanBridge a FNUSA-ICRC partnerem cyklu odborných přednášek Mendel Lectures, kterých se podařilo s Masarykovou univerzitou zorganizovat již třináct. Přednášeli i držitelé Nobelovy ceny, například Kurt Wüthrich, Jules A. Hoffmann či Aaron Ciechanover. V Augustiniánském opatství na Mendelově náměstí se jich již v prvním roce zúčastnilo přes tisíc zájemců z celé ČR. Pokračovat budou 22. září v 17:00 přednáškou Wolfganga Baumeistera z oddělení molekulární strukturální biologie Max Planck Institute of Biochemistry v německém Martinsried.

Více o projektu na www.icrc-era-humanbridge.eu, o FNUSA-ICRC i projektu pak na www.fnusa-icrc.org.

Kontakt pro média:
Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele FNUSA, kontakt pro média, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz
Mgr. Pavel Gejdoš, PR manažer FNUSA-ICRC, tel. +420 605 231 414, pavel.gejdos@fnusa.cz