Tisková zpráva, 10. 11. 2015, Brno

Rozsáhlé výzkumné aktivity Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) budou pokračovat dál i po 1. lednu 2016. Pětiletý projekt přípravy a rozjezdu výzkumného centra z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI) skončí k 31. prosinci letošního roku. Tento týden ale Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznámilo výsledky řízení o přiznání podpory z Národního programu udržitelnosti (NPU) II.
Na pětiletý projekt FNUSA-ICRC Translational Medicine (Translační medicíny – propojení výzkumu s praxí) ministerstvo na základě doporučení odborné komise přiznalo podporu ve výši 1 018 254 000 korun.

V rámci nového projektu se zachová většina z dosavadních výzkumných aktivit, jen se některé týmy na základě doporučení mezinárodního vědeckého poradního sboru sloučí. Přibydou ale také tři až čtyři další, zaměřené například na oblasti onkologie či reward psychology. Bude pokračovat i spolupráce sedmi výzkumných týmů s prestižní americkou Mayo Clinic, kromě toho má FNUSA-ICRC vědecká partnerství s další takřka stovkou odborných institucí po celém světě.
„Jsme rádi, že ministerstvo přiznáním dotace ocenilo naše dosavadní aktivity a považuje je za smysluplné. Budeme se snažit i nadále nezklamat a dostát našemu heslu ´Tvoříme budoucnost medicíny´,“ řekl ředitel FNUSA Martin Pavlík. Projekt přípravy a vzniku Mezinárodního centra klinického výzkumu FNUSA-ICRC započal v roce 2010, otevření budovy B1 a C1 v areálu svatoanenské nemocnice se uskutečnilo na podzim 2012. Na hledání léčby i prevence kardiovaskulárních a neurologických onemocnění i v multidisciplinárních platformách pro experimentální medicínu a biotechnologii pracuje nyní 285 výzkumníků z 19 zemí světa. „Udělení grantu NPU přináší tolik potřebnou stabilitu FNUSA-ICRC. S téměř dvěma měsíci zbývajícími do konce projektu VaVpI se nyní musíme soustředit na jeho úspěšné dokončení. Splnění většiny milníků a indikátorů je na dobré cestě. Například v oblasti odborných publikací jsme již v říjnu byli na 190 % původně plánovaného počtu a dostali se tak mezi tři nejúspěšnější centra v Česku,“ přiblížil šéf FNUSA-ICRC Gorazd B. Stokin.

Úspěšné je svatoanenské výzkumné centrum i v oblasti vývoje nových látek technologií. Před třemi týdny získala český patent nová generace látek, které mohou v budoucnu pomoci proti rakovině prostaty, u jejichž zrodu stál vědecký tým Centra biomolekulárního a buněčného inženýrství (CBCE) FNUSA-ICRC. Další tři patentové přihlášky má FNUSA-ICRC podané společně s Ústavem přístrojové techniky Akademie věd ČR a pražskou společností M&I s.r.o. na novou technologii pro diagnostiku srdečních onemocnění. Patentová přihláška podaná s Mayo Clinic u patentového úřadu USA pak chrání novou technologii epikardiální kardiostimulace, mapování a ablace a epikardiální defibrilace. V registraci je také pět užitkových vzorů z dílny vědců FNUSA-ICRC. Spolu s Masarykovou univerzitou je FNUSA-ICRC pořadatelem Mendel Lectures, odborných přednášek v Angličtině, kterých se účastní uznávaní vědci z celého světa.
Pětileté výročí centra připomíná prezentace na http://5let.fnusa-icrc.org i webové stránky www.fnusa-icrc.org. Na středu 2. prosince 2015 odpoledne plánuje výzkumné centrum část svých prostor představit veřejnosti v rámci Dne otevřených dveří.

Kontakt pro média:
Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele FNUSA, kontakt pro média, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz
Mgr. Pavel Gejdoš, PR manažer FNUSA-ICRC, tel. +420 605 231 414, pavel.gejdos@fnusa.cz