Tisková zpráva, 13. 11. 2017, Brno

Srdeční selhání je nemoc, při které naše srdce nezvládá plnit základní funkci a dostávat do našeho těla dostatečné množství krve, která se tak hromadí na nesprávných místech. V České republice onemocněním trpí 200 000 pacientů a každý rok na něj umírá více lidí než na rakovinu, které se lidé paradoxně více bojí.  Často je srdeční selhání zaměňováno za infarkt.

Prvním krokem v léčbě srdečního selhání je nasazení vhodných léků, jejichž spektrum se u srdečního selhání neustále rozšiřuje. Důležité je také dosažení maximálně tolerovaných dávek těchto léků.

Dalším krokem je přístrojová technika: z důvodů zabránění arytmií u pacientů se sníženou srdeční funkcí implantace kardioverteru defibrilátoru a u pacientů s poruchou převodu implantace biventrikulárního kardiostimulátoru. Pro pacienty s nejtěžší formou srdečního selhání je posledním krokem implantace čerpadel – tzv. podpor levé komory srdeční nebo transplantace srdce. Jelikož se jedná o složitou problematiku, rozhodli jsme se v Brně uspořádat kurz srdečního selhání pro lékaře po kmeni z Vnitřního lékařství, kteří jsou před nebo po atestaci z Kardiologie a mají zájem se profilovat na srdeční selhání,“ sdělila prof. Lenka Špinarová, přednostka I. interní kardioangiologické kliniky FNUSA, která Kurz srdečního selhání pořádala.

I. interní kardioangiologická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (dále I. IKAK FNUSA)
k organizaci přizvala zástupce pracoviště Interní kardiologické kliniky FN Brno, I. interní – kardiologické kliniky FN Olomouc a Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně. Program zahrnoval jednak shrnující přednášky z novinek v oblasti srdečního selhání a dále praktické ukázky v rámci bloku „hands on.“ Celý program se setkal s nesmírným zájmem mladých lékařů, po každé přednášce následovala bohatá diskuze a dotazy z praxe. Všichni účastníci, ať již přednášející nebo posluchači hodnotili kurz jako velice přínosný, který přinesl i zajímavé interaktivní diskuze.

Protože byl o kurz srdečního selhání velký zájem, rozhodlo se vedení I. IKAK FNUSA upořádat další kurz, a to zítra, tj.  14. 11. 2017.

Dopolední blok přednášek zahajuje MUDr. Jan Krejčí, Ph.D. z I. IKAK FNUSA sdělením o kardiomyopatiích a myokarditidách s vlastními výsledky sledování pacientů se zánětlivým onemocněním srdečního svalu. Důležité je sledování, zda dojde k úpravě stavu do 3-6 měsíců a teprve potom zvažovat speciální léčbu jako je implantace přístrojů, ať se jedná o kardiovertery defibrilátory či resynchronizační terapii. Prof. MUDr Lenka Špinarová, Ph.D. se zaměří na akutní srdeční selhání, kdy v první části přednášky seznámí posluchače s novinkami v Guidelines 2016 v této oblasti a v druhé části přednášky představuje nové léky a molekuly v léčbě akutního srdečního selhání, včetně studií, kde byly testovány.

Prof. MUDr Jindřich Špinar, CSc., přednosta Interní kardiologické kliniky FN Brno, bude hovořit o antidiabetikách a úskalí jejich užívání u pacientů se srdečním selháním.

Syndromem spánkové apnoe u pacientů se srdečním selháním se bude zabývat doc. MUDr. Ondřej Ludka. Ph.D., který upozorní na její negativní prognostický význam a zabývá se možnostmi její léčby, včetně přístrojových metod. Prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., MBA, přednosta I. interní kardiologické kliniky FN Olomouc a předseda České kardiologické společnosti bude probírat možnosti přístrojové léčby srdečního selhání a telemonitoringu. Vychází rovněž z nových doporučení Evropské kardiologické společnosti pro léčbu srdečního selhání a arytmií.  Poslední blok patří Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie, jehož odborníci budou hovořit o podporách oběhu a transplantace srdce.

Velmi oblíbené jsou praktické ukázky, tzv. hands on. Lékaři mají možnost shlédnout praktické provádění pravostranné srdeční katetrizace, kontrolu pacienta s implantovanou levostrannou srdeční podporou a v neposlední řadě mají možnost shlédnout nové echokardiografické metody při vyšetřování funkce pravé komory před indikací pacienta k levostranné mechanické podpoře.

I.interní kardioangiologická klinika FNUSA je komplexní kardiologické pracoviště, kde se staráme o pacienty s akutním koronárním  syndromem, s chronickou formou ischemické choroby srdeční, se srdečními arytmiemi, srdečním selháním a po transplantaci srdce. Ročně je u nás ošetřeno zhruba 700pacientů s infarktem myokardu. Pacienti se srdečním selháním a po transplantaci srdce jsou hospitalizováni na specializovaném oddělení naší kliniky, kdy v roce 2016 jich bylo celkem přijato 1 124. Ke specializovaným vyšetřením pacientů se srdečním selháním patří pravostranná katetrizace, kdy se žilní cestou měří tlaky v plicním řečišti a dále zjišťuje i minutový výdej srdce: těchto vyšetření bylo provedeno 247 a srdeční biopsie, kdy se odebere drobný vzorek tkáně ze srdce, který se dále zpracovává pod mikroskopem. Slouží jednak k vyloučení přítomnosti zánětu v srdci či vyloučení odhojování srdce (rejekci) u pacientů po transplantaci srdce. Těchto výkonů bylo vloni na našem pracovišti provedeno 365.

 

Kontakt pro média: Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz