Psychologové FNUSA nabízí telefonické konzultace

Současná situace může do značné míry dopadat na psychický stav každého z nás, jak pacientů, tak i pracovníků ve zdravotnictví. Psychologové z Oddělení klinické psychologie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně proto nabízí možnost online či telefonických konzultací. Jejich nabídky mohou využít i blízké osoby něbo kdokoliv další, kdo by pomoc potřeboval. 

V době současné nejistoty je v pořádku hovořit o svých prožitcích s někým dalším. Mimo jiné můžete získat podporu pro své další fungování.

V případě zájmu, prosím, využijte kontakt 543 183 082 nebo e-mail adela.olahova@fnusa.cz, asistentka Váš kontakt předá psychologovi, který Vás poté kontaktuje, a domluvíte se dále. K rozhovoru není nutno instalovat konkrétní software, stačí mít připojení, internetový prohlížeč a místo, kde budete mít na rozhovor klid. Pokud to není možné jinak, lze rozhovor uskutečnit čistě telefonicky. Jako zdravotnické zařízení budeme potřebovat Vaše údaje pro potřeby pojišťovny (jméno, rodné číslo, pojišťovnu, bydliště).

Také je možné využít:

  • Služeb a informací od kolegů psychologů z Ústavu psychologie a psychosomatiky LF MU (více zde).
  • Nebo podporu vyhledat mimo zdravotnické prostředí – například na webu delamcomuzu.cz, který v současné situaci sdružuje mnoho psychologů a psychoterapeutů a kde lze také specificky vyhledat supervizní podporu pro pracovníky v první linii; nebo www.nadoslech.cz, kde se připojíte k podpůrné skupině a můžete sdílet svoji současnou situaci s ostatními.
  • Na http://centrumlocika.cz/koronavirus najdete informace pro rodiče a jiné pečovatele o projevech strachu a obav u dětí.
  • Na https://www.i-senior.cz/ najdete informace i číslo na krizovou linku pro pomoc seniorům.
  • K přečtení dále nabízíme doporučení pro lékaře a sestry (zde) a doporučení pro veřejnost (zde), která zveřejnila Asociace klinických psychologů v ČR.