Quitter’s Day aneb jedna cigareta z předsevzetí neúspěch nedělá

Druhý pátek v lednu je označován jako Quitter’s Day, tedy den, kdy podle odborníků nejčastěji začínáme opouštět novoroční předsevzetí. Opadá počáteční entuziasmus, naše nerealistická očekávání tvrdě naráží na každodenní realitu a první škobrtnutí jsou tu. Důležité je uvědomit si, že i to je přirozenou součástí procesu přijetí změny. Místo toho, abychom se nechali demotivovat, nám tato zaváhání mohou posloužit jako vodítko k udržitelnějšímu nastavení cílů.

I odvykání kouření, které patří mezi jedno z vůbec nejčastějších předsevzetí, je běh na dlouhou trať, a jeho první porušení rozhodně neznamená neúspěch nebo rovnou důvod přestat se snažit. Své o tom ví farmaceut PharmDr. Marek Lžičař, který v konzultačním centru Nemocniční lékárny Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně bezplatně pomáhá zájemcům porazit jejich závislost už téměř deset let. „Díky odstupu, který klienti při pravidelných konzultacích s nezávislým pozorovatelem získávají, dokážou lépe přijít na to, co je k porušení předsevzetí vedlo, a uvědomit si, jestli to stálo za to,“ popisuje Lžičař a dodává, že kolikrát k úspěchu stačí jen to, aby si klienti znovu seřadili priority.

Doba potřebná ke změně zažitého vzorce chování je podle jeho zkušeností tři až čtyři měsíce. Právě na toto období spolu s klientem vytváří plán schůzek, díky kterým zájemci o odvykání kouření zůstávají snadněji motivovaní. „Kratší rozestupy mezi konzultacemi pomáhají držet se cíle – vydržet nekouřit do dalšího týdne je snazší než do dalšího měsíce,“ vysvětluje farmaceut a dodává, že postup je ale vždy individuální a vychází z potřeb konkrétního odvykajícího a míry závislosti na nikotinu, která je stanovena na úvodní schůzce.

Klientům v počátku procesu odvykání speciálně vyškolení lékárníci měří také množství oxidu uhelnatého ve vydechovaném vzduchu, což umožňuje sledovat pozitivní změny a motivuje k dalšímu pokračování.

Samotná farmakoterapie probíhá buď formou nikotinové substituce, kdy je klientovi na základě jeho anamnézy doporučena vhodná léková forma, nebo v těžších případech užíváním přípravku s vareniklinem. „Účinná látka obsazuje nikotinové receptory v mozku a znemožňuje vazbu nikotinu z cigaret na tyto receptory. Cigarety pak pacientům nechutnají a snáz dochází k přerušení kouření,“ vysvětluje Lžičař.

Konzultační centrum při nemocniční lékárně na ulici Hybešova mohou zájemci navštívit v pracovní dny od 9 do 15 hodin. Se žádostí o termín konzultace je ale lepší lékárníky oslovit předem prostřednictvím telefonu 543 182 164 nebo e-mailu vydej.hybesova@fnusa.cz. Služba je poskytována nezávazně a zdarma. Další možností je Centrum pro závislé na tabáku při Ambulanci angiologie – Kardiovize II. interní kliniky. K bezplatné individuální konzultaci je možné se objednat v pracovní dny od 8 do 15 hod. telefonicky na čísle 543 185 594 nebo 543 185 449, nebo emailem na adrese infokardiovize@fnusa.cz.