Rezignace ředitele FNUSA

Prohlášení, 3. 4. 2019, Brno

Po pěti letech jsem rezignoval na funkci ředitele FNUSA z osobních, resp. profesních důvodů, a to po pečlivém déletrvajícím uvážení. Ve funkci jsem 5 let a v této chvíli je pro mne priorita věnovat se medicíně. Celý život jsem se věnoval intenzivní péči a není třeba vysvětlovat, že čím déle jsem mimo obor, tím složitější je k němu návrat. O svém rozhodnutí jsem informoval pana ministra, se kterým jsme se dohodli o ukončení mého působení k 30. 6. 2019 s tím, že zřizovatel na pozici ředitele vypíše výběrové řízení. V nemocnici nadále zůstávám na pozici lékaře Anesteziologicko resuscitační kliniky, odkud jsem do funkce před pěti lety přišel. Nemocnice je pro mne srdeční záležitostí a nemám v úmyslu ji opouštět.

Děkuji svým kolegům a všem zaměstnancům FNUSA, kteří měli pět let se mnou stejný cíl, a to udržet nemocnici v chodu, poskytovat tu nejlepší zdravotní péči, a stabilizovat ekonomickou stránku nemocnice. Poděkování nepatří pouze managementu ale zaměstnancům všem, protože řada opatření, která byla přijata, se dotkla všech provozů, ať již zdravotnických či nezdravotnických. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně patřila, patří a jsem neochvějně přesvědčen, že bude nadále patřit ke špičkovým pracovištím, která poskytují kvalitní zdravotní péči a přitom k pacientům přistupují individuálně a lidsky.

Zvláštní poděkování pak za mě patří ministerstvu zdravotnictví za důvěru, podporu i veškerou pomoc, díky níž předáváme nemocnici  z mého pohledu v nejlepším možném ekonomickém stavu, kterého šlo za dané situace dosáhnout.

 

MUDr. Martin Pavlík, Ph.D.
Ředitel FNUSA