,

Rozštěpová poradna FNUSA vyjde vstříc pacientům

Rozštěpová poradna, fungující v minulosti na Klinice plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU, rozšířila nově ve spolupráci s Klinikou otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNUSA a LF MU své služby pro pacienty tak, aby měli všechna vyšetření na jednom místě. Zatímco dříve museli zvlášť absolvovat ORL vyšetření na jiném pracovišti a znovu přijít s výsledkem, nyní vše zvládnou tzv. pod jednou střechou.

Rozštěpové centrum Kliniky plastické a estetické chirurgie FNUSA je jedním ze dvou v České republice, vzniklo již v roce 1949 – spolu se vznikem kliniky. Samotná rozštěpová poradna začala fungovat v roce 2016. „Díky poradně se všichni odborníci multidisciplinárního týmu scházeli u pacienta a společně plánovali další směr léčby. Pacient již tak „nepobíhal“ mezi jednotlivými lékaři a společné rozhodování omezilo i počet dalších kontrol pacienta,“ přiblížil přednosta Kliniky plastické a estetické chirurgie FNU  SA a LF MU MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D. a dodal, že nyní došlo k inovaci poradny obohacením o další simultánní vyšetření přímo na místě. Rozštěpová poradna se tak přesunula do třetího patra Hansenovy budovy (Pekařská ulice), přímo na Kliniku otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNUSA a LF MU.

„Vedle základního ORL vyšetření je standardně  prováděno flexibilní videoskopické vyšetření dutiny nosní, hltanu a hrtanu, včetně posouzení patrohltanového uzávěru. Součástí endoskopické věže je kamerový systém se zobrazovací jednotkou, umožňující  okamžité mezioborové posouzení lokálního nálezu. Samozřejmostí je archivace endoskopických nálezů, což je podstatné nejen pro primární diagnostiku, ale i poléčebné hodnocení efektivity operace a dispenzarizaci pacientů s rozštěpovými vadami. Rozštěpová poradna je situována do foniatrické části audiologického oddělení ORL kliniky a je tak rovněž okamžitě dostupné audiometrické a případně  tympanometrické vyšetření.“ doplnil přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNUSA a LF MU doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.

Rozštěpové vady obličeje jsou nejčastější vrozenou vývojovou vadou hlavy a krku. Incidence vady je v České republice zhruba 1,8 dítěte s rozštěpem na 1000 zdravých dětí. Tato vrozená vada s sebou nese následné postižení obličejového a dentálního vývoje, postižení řeči a sluchu. Péči o dítě s rozštěpem obličeje se věnuje ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně multidisciplinární tým specialistů. Tvoří ho plastičtí chirurgové, pediatr, ortodontista, foniatři a ORL lékaři, klinický logoped a fotograf. „Věříme, že nové možnosti rozštěpové poradny ocení hlavně naši společní pacienti, a že jim takto alespoň částečně usnadníme nelehkou léčbu vrozené vady, která provází pacienta od narození až do dospělosti,“ dodal přednosta plastiky Zdeněk Dvořák.

Kontakt pro média:

Mgr. Dana Lipovská, Tisková mluvčí, tel: 543 182 006, dana.lipovska@fnusa.cz