Tisková zpráva, 12. 6. 2015, Brno

Celkem 47 ruských a turkmenistánských lékařů navštívilo ve středu a ve čtvrtek brněnskou Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně s cílem poznat nové metody při perkutánních koronárních intervencích (PCI), pomocí kterých se zúžená místa (tzv. stenózy) postižených koronárních tepen zásobujících srdeční sval rozšiřují a tím se zlepšuje krevní zásobení srdečního svalu, což zlepšuje kvalitu života a zejména prognózu pacientů s ischemickou chorobou srdeční.

PCI Optimization Workshop pořádala I. Interní kardioangiologická klinika (I. IKAK) v prostorách Mezinárodního centra klinického výzkumu svatoanenské nemocnice. Dvoudenní lektorský seminář zahájili generální konzul Ruské federace Andrej Jevgenjevič Šaraškin a ředitel FNUSA Martin Pavlík. Účastníkům předvedli využití moderních metod FFR a OCT v přímém přenosu odborníci kliniky Ladislav Groch, Ota Hlinomaz a Jan Sitar.
Oblast intervenční kardiologie může unikátně kombinovat a využívat řadu zobrazovacích technik, zejména rentgenových zobrazovacích metod, optické koherentní tomografie (OCT) a měření frakční průtokové rezervy myokardu (FFR), které jsou nezbytné ke správnému a efektivnímu rozhodování o zvolení nejlepší léčby. Měření frakční průtokové rezervy (FFR) je v současnosti hlavní metodou rutinně používanou k hodnocení funkční významnosti stenóz koronárních tepen. Spolu s morfologickým obrazem stenózy věnčité tepny tak dostává intervenční kardiolog poměrně komplexní informaci o dané stenóze, což umožňuje volit optimální terapeutický postup.
„Při frakční průtokové rezervě myokardu je měřen krevní tlak před a za zúženým místem tepny. Jde o diagnostické vyšetření, bránící zbytečnému zákroku a zároveň umožňuje řešit pouze opravdu významné postižení tepny,“ přiblížil zákrok Ladislav Groch, zástupce přednosty pro léčebně preventivní péči I. IKAK.

„Ve východní Evropě se využívá FFR a OCT do jednoho procenta, v řadě center se dokonce vůbec nedělají, v zemích západní Evropy kolem pěti procent,“ vysvětlil Jan Sitar, vedoucí lékař Oddělení invazivní a intervenční kardiologie I. IKAK, proč zrovna Rusko.
Šlo zatím o první akci tohoto druhu, organizátoři ale plánuji započít pravidelnou tradici s ruskými kolegy ve vzájemném předávání poznatků moderní léčby v oblasti kardiologie speciálně se zaměřením na intervenční kardiologii.

Kontakt pro média: Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 543 182 052, petra.vesela@fnusa.cz