Tisková zpráva, 12. 3. 2015, Brno

Pilotní etapu vzdělávacího programu HOBIT (Hodina Biologie pro život) dnes uzavřela vědecká konference ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně – Mezinárodním centrum klinického výzkumu (FNUSA-ICRC). Projekt HOBIT předává žákům základních a středních škol životně důležité informace o tom, co je to srdeční a mozkový infarkt, jak na ně správně reagovat a zachránit tak život. Projekt prokázal svůj nepochybný přínos a smysl ve chvíli, kdy dva proškolení žáci na Brněnsku dokázali využít získané vědomosti v praxi a přímo na ulici správně poskytli první pomoc muži se srdeční zástavou. Autoři projektu se nyní v další fázi budou snažit, aby se tato jedinečná a užitečná vzdělávací platforma rozšířila do co největšího počtu škol.

Konference projektu HOBIT shrnula hlavní závěry a výstupy pilotní fáze projektu – přednášející představili například padesátku krátkých simulačních videí, která reálně zobrazují příznaky daných onemocnění a slouží k testování reakcí žáků na tyto případy. Účastníci se také seznámili s prvními statistickými výsledky, projekt totiž nejen vzdělával, ale také sbíral data o vědomostech žáků. „Ze získaných dat jsme zjistili, že žáci mají dobré znalosti o srdečním infarktu, ale naopak vědomosti o mozkovém infarktu jsou slabé. Nicméně, po zhlédnutí výukového filmu a simulačních scének se jejich znalosti v obou oblastech zvýšily – se zvolenou metodikou jsme tedy na správné cestě,“ uvedl garant projektu a vedoucí Komplexního cerebrovaskulárního centra FNUSA docent Robert Mikulík.

Projekt HOBIT také aktivně zapojil žáky formou soutěží – v závěru konference tak byli oceněni žáci z Gymnázia Boskovice a Klvaňova gymnázia v Kyjově jako vítězové v soutěžích o Nejlepší lékařský tým a v Kreativní soutěži, která žáky motivovala k aktivní popularizaci problematiky. „Jsem rád, že něco takového existuje, protože je to pro žáky mého věku skvělou příležitostí, jak se více zajímat o různé nemoci, jak se chovat a co dělat, když někoho v našem okolí postihne nějaká ta nemoc,“ řekl například účastník Kreativní soutěže Dalibor Sedlák.

Součástí konference byla i tvůrčí dílna, během níž pedagogové sdíleli své vlastní zkušenosti o průběhu projektu a společně s realizačním týmem diskutovali o tom, jak výuku těchto témat na školách do budoucna co nejlépe rozšířit.

Projekt HOBIT (HOdina BIologie pro živoT) uskutečnilo Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) díky dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Globálního grantu Jihomoravského kraje. „Ačkoliv projekt operoval s malým rozpočtem, dokázal tisícům dětí předat opravdu důležité informace a vytvořit propracovanou vzdělávací platformu,“ upozornila spoluautorka projektu a Vedoucí grantového oddělení FNUSA-ICRC Veronika Svobodová.

Výuka v projektu HOBIT se koná multimediální, interaktivní a zábavnou formou. Žáci během jedné vyučovací hodiny procházejí hned dvojím testováním prostřednictvím simulačních videí a zhlédnou vzdělávací film, který jim kombinací hraných a animovaných scén osvětlí problematiku. „Projekt je jedinečný v tom, že jako první v České republice cílí na děti a nikoliv na dospělou populaci, u které se vzdělávací kampaně na záchranu při mozkovém infarktu ukázaly jako neúčinné,“ dodává ředitel nemocnice Martin Pavlík.

Do dvouletého projektu HOBIT se zapojilo 37 škol z Jihomoravského kraje, 54 pedagogů a během vzdělávacích hodin bylo proškoleno bezmála 2500 žáků.

Kontakt:
Mgr. Pavel Gejdoš, PR manažer FNUSA-ICRC, tel. +420 605 231 414, pavel.gejdos@fnusa.cz
Mgr. Lucie Hanáková, manažerka projektu HOBIT, tel. +420 604 121 122, lucie.hanakova@fnusa.cz

Internetové stránky projektu HOBIT: www.projekthobit.cz